ผู้ว่าฯณรงค์ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันดูแลท้องที่ ชี้สมุทรสาครเมืองเล็กแต่ปัญหามากขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลประชาชน

ผู้ว่าฯณรงค์ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันดูแลท้องที่ ชี้สมุทรสาครเมืองเล็กแต่ปัญหามากขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลประชาชน
ช่วยแชร์

ผู้ว่าฯณรงค์ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันดูแลท้องที่ ชี้สมุทรสาครเมืองเล็กแต่ปัญหามากขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลประชาชน

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มาร่วมพบปะกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ร่วมประชุมประจำเดือน โดยมีนายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ และมีการฉายวีดิทัศน์ แนะนำพื้นที่และปัญหาของอำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งมีเรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาแรงงานต่างด้าว และปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยสังเขปซึ่งในการนี้นายณรงค์ ได้กล่าวว่าตนไม่มีนโยบายในการทำงาน แต่จะทำตามนโยบายที่ทางกระทรวง กำหนดให้ทำ ซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องทำให้ดีที่สุด

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าตนย้ายมาจากจังหวัดอุทัยธานีซึ่งส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องน้ำมากน้ำน้อยเพราะประชากรส่วนใหญ่จะมีอาชีพด้านการทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนั้นแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่มีจำนวนประชากรจำนวนมาก ดังนั้นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจึงมีตามมา รวมทั้งปัญหาด้านสังคม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข ต่อไป ทั้งนี้ทุกหน่วยงานจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องมีมือมีไม้ โชคดีของกระทรวงมหาดไทยที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญ ในการเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนที่จะเข้ามาในพื้นที่ซึ่งต้องอาศัยกำลังจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสำคัญ สำหรับปัญหาที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วนคือเรื่องการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019  ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและที่สำคัญคือกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู่ใกล้ชิดประชาชนจึงมีส่วนในการช่วยดูและผู้ที่ติดเชื้อในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างใกล้ชิดและที่สำคัญขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องการดูแลตนเองเช่นการฉีดวัคซีน และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งคัดจึง ขอฝากไว้ให้ช่วยกันต่อไป.

administrator

Related Articles