วิกฤตการณ์แพลงก์ตอนบลูม ส่งผลทำให้ปลาตายลอยเกลื่อนปากอ่าวมหาชัย

วิกฤตการณ์แพลงก์ตอนบลูม ส่งผลทำให้ปลาตายลอยเกลื่อนปากอ่าวมหาชัย
ช่วยแชร์

วิกฤตการณ์แพลงก์ตอนบลูม ส่งผลทำให้ปลาตายลอยเกลื่อนปากอ่าวมหาชัย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย  นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร และ เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ลงเรือตรวจการณ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ออกตรวจเยี่ยมชาวประมงชายฝั่งตรงแนวเขตพื้นที่ตำบลบางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และดูแนวโน้มของวิกฤตการณ์“แพลงก์ตอนบลูม” ที่ทำให้เกิดสภาพแม่น้ำ 2 สี หรือแม่น้ำเบียด จนส่งผลให้ปลาทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลนั้น ลอยตายเป็นแพสีขาวเกลื่อนบริเวณปากอ่าวมหาชัย ซึ่งสภาพน้ำที่เห็น ณ ขณะนี้ มีสภาพเป็น 2 สี คือสีแดงดำ (น้ำเสีย) กับ สีเขียว (น้ำดี) แบ่งแยกกันชัดเจน 2 ฝั่ง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดเองตามธรรมชาติ ในทุกๆ ปี ช่วงที่มีน้ำจืดไหลมาปะทะกับน้ำทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มีฝนตกหนัก และมีน้ำจืดไหลลงมาจากทางตอนบนของแม่น้ำท่าจีน ผสมกับน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม กลายเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดปรากฎการณ์แพลงก์ตอนบลูมใต้ท้องทะเล เมื่อแพลงก์ตอนมีจำนวนมากเกินไปได้รับแสงไม่เพียงพอก็ตายลงจนทำให้เกิดน้ำเน่าเสียส่งผลให้ปลาและสัตว์น้ำหน้าผิวดินตายลอยเกลื่อน ยิ่งในส่วนตรงที่เป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างน้ำดีกับน้ำเสียนั้น จะมีปลาตัวเล็กลอยตายเป็นสายยาวพร้อมกับมีฟองสำเทาดำคล้ายกับฟองอากาศ ลอยควบคู่กันไป

นายสายธาร แหวนทองคำ อายุ 51 ปี ชาวประมงชายฝั่งบอกว่า ปีนี้สภาพน้ำเสียส่งผลทำให้ปลาตัวเล็ก ตัวใหญ่ ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลตายเป็นแพลอยขาวไปหมด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรชายฝั่งเป็นจำนวนมาก ขนาดปลากะพงตัวใหญ่ยังตายเลย แล้วปลาตัวเล็กๆ จะไปเหลืออะไร

ขณะที่นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร ก็บอกว่า ปรากฏการณ์น้ำสองสีหรือน้ำเบียดนี้ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากแพลงก์ตอนบลูม โดยจะเกิดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนตุลาคม ถึงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน จากนั้นก็จะสภาพน้ำก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ส่วนความเสียหายจากวิกฤตการณ์แพลงก์ตอนบลูมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ก็จะส่งผลทำให้สัตว์น้ำวัยอนุบาลที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลสมุทรสาคร และสัตว์น้ำที่หากินบริเวณหน้าผิวดินใต้ท้องทะเลนั้น ตายลงอย่างที่เห็น โดยในบางปีก็ยังส่งผลต่อการทำฟาร์มหอยสองฝาแถบชายฝั่งทะเลอีกด้วย ทั้งนี้แม้ชาวประมงจะไม่สามารถห้ามน้ำจืดจากทางตอนบนที่ไหลลงมา กับห้ามน้ำฝนไม่ให้ตกลงมาได้นั้น แต่สิ่งหนึ่งที่คนบนฝั่งสามารถช่วยชาวประมงชายฝั่ง หรือผู้ที่ทำมาหากินในทะเลได้ คือ การไม่ปล่อยน้ำเสีย ขยะ หรือสารพิษลงสู่แม่น้ำ เพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อผสมปนลงมากับน้ำจืดนั้น ยิ่งส่งผลทำให้เกิดน้ำเสียในทะเลมากยิ่งขึ้น แล้วก็ส่งผลทำให้สัตว์น้ำในทะเลตายลง ก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเป็นอย่างมาก.

 

administrator

Related Articles