สมุทรสาคร น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.๙

สมุทรสาคร น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.๙
ช่วยแชร์

สมุทรสาคร น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.๙

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้แทนวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในรัชสมัยที่ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ และทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงตรากตรำพระวรกายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ต่อมาเวลา 09.09 น. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.๙ โดยผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง 89 วินาที จากนั้นนายก อบจ.สมุทรสาคร กระทำพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะต่อหน้าพระรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามด้วยผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัย (ดอกดาวเรืองสีเหลือง) ซึ่งการจัด “กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ของ อบจ.สมุทรสาครนั้น เป็นไปตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย,เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเกิดความสมัครสมานสามัคคี และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

administrator

Related Articles