สมุทรสาคร คกก.โรคติดต่อหารือเตรียมแผนเปิดเมือง เน้นมาตรการฆ่าเชื้อสิ่งแวดล้อม – ฆ่าเชื้อโพรงจมูก ด้านวัคซีนนักเรียนกระจายแล้ว 3 อำเภอ

สมุทรสาคร คกก.โรคติดต่อหารือเตรียมแผนเปิดเมือง เน้นมาตรการฆ่าเชื้อสิ่งแวดล้อม – ฆ่าเชื้อโพรงจมูก  ด้านวัคซีนนักเรียนกระจายแล้ว 3 อำเภอ
ช่วยแชร์

สมุทรสาคร คกก.โรคติดต่อหารือเตรียมแผนเปิดเมือง เน้นมาตรการฆ่าเชื้อสิ่งแวดล้อม – ฆ่าเชื้อโพรงจมูก  ด้านวัคซีนนักเรียนกระจายแล้ว 3 อำเภอ

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 104/2564 และ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสมุทรสาคร (ศปก.จ.สค.) ครั้งที่ 49/2564 ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการโรคติดต่อจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านสีฟ้าของรัฐบาล โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ทุกภาคส่วนไปหาแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเป็นหมู่บ้านสีฟ้าที่เหมาะสมกับบริบทจากการระบาดโรคโควิด 19 ในจังหวัดสมุทรสาคร  อาจจะไม่ต้องตรงตามเกณฑ์ของรัฐบาลในทุกข้อ ส่วนการรายงานผู้ติดเชื้อในวันนี้พบที่ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร กับ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อมากกว่า 50 ราย  ขณะที่บางตำบลก็ไม่พบผู้ติดเชื้อแม้แต่รายเดียว นอกจากนี้ยังมีการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดหาน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อในโพรงจมูก  สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งรับผิดชอบโดยโรงพยาบาลสมุทรสาคร กับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รวมถึงการเตรียมความพร้อมเปิดเทอม ที่นอกจากจะต้องฉีดวัคซีนให้แก่เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ครบจำนวนที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ยังจะต้องมีการสร้างกระบวนการความสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อการควบคุมโรคติดต่ออย่างมีศักยภาพอีกด้วย และในขณะนี้ก็นับเป็นข่าวดีที่วัคซีนไฟเซอร์นั้น ได้ถูกกระจายส่งมาฉีดให้แก่นักเรียนทั้ง 3 อำเภอแล้ว ส่วนวันและเวลาในการฉีดจะขึ้นอยู่กับการกำหนดนัดหมายของโรงพยาบาลแต่ละอำเภอ

ด้านนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวในที่ประชุม สรุปสถานการณ์และแผนการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรสาครว่า ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครมีแนวโน้มลดลง การบริหารจัดการเตียงรวดเร็วมากขึ้น ส่วนแผนการดำเนินงานนั้น ก็จะประกอบไปด้วย 1.ปิด CI ในโรงเรียน เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนนักเรียนและเปิดเรียน Onsite, 2.จัดทำแผนระยะกลาง ไตรมาส 1 วางแผนเตียงสีแดง ร่วมรัฐเอกชน เตียงสีขาว Hospital ภาครัฐทำแผนรองรับการให้บริการ และ Moderate ในอนาคต สนับสนุนการดูแลโควิด 19 , 4.การใช้สเปรย์ทำลายเชื้อในจมูก กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง , 5.ทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม และ 6. เตรียมแผนรองรับการเปิดจังหวัด

นายแพทย์สุริยะ กล่าวอีกว่า สำหรับแผนรองรับการเปิดจังหวัด ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงการณ์ นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นั้น ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครทั้งการท่องเที่ยวและการบริการ จะเน้นไปที่แผนการลดการติดเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีทิศทางการควบคุมโรคที่ชัดเจน อย่างเช่น การให้บริการนั่งในร้านหรือพื้นที่ปิดเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม และผู้ให้บริการ ต้องมีการตรวจ ATK อย่างต่อเนื่องด้วย หากพบมีการติดเชื้อต้องรีบทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม กับ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในโพรงจมูกให้แก่ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง เป็นต้น  ส่วนการเปิดเมืองก็จะต้องทำควบคู่ไปกับการเปิดตลาด

ด้านนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เน้นย้ำในที่ประชุมว่า การฉีดวัคซีนนับเป็นงานสำคัญที่จะนำไปสู่การเปิดเมือง โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน และการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงการรับบริการฉีดวัคซีน รวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วย ส่วนการเปิดตลาดทุกตลาดให้กลับมาค้าขายได้ตามปกติ ก็จะสั่งการไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามาดำเนินการคุมเข้มตลาดทุกแห่งในพื้นที่ความรับผิดชอบ ให้เปิดตลาดภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด.

administrator

Related Articles