สมุทรสาครเสริมศักยภาพตลาดกลางกุ้ง นำร่องตลาดอาหารทะเลต้นแบบ – เปิดเมืองสร้างความมั่นใจผู้บริโภค ตามมาตรการ COVID – Free Setting

สมุทรสาครเสริมศักยภาพตลาดกลางกุ้ง นำร่องตลาดอาหารทะเลต้นแบบ –  เปิดเมืองสร้างความมั่นใจผู้บริโภค ตามมาตรการ COVID – Free Setting
ช่วยแชร์

สมุทรสาครเสริมศักยภาพตลาดกลางกุ้ง นำร่องตลาดอาหารทะเลต้นแบบ –  เปิดเมืองสร้างความมั่นใจผู้บริโภค ตามมาตรการ COVID – Free Setting

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครและคณะ เข้าเยี่ยมจุดให้บริการตรวจ รักษา ฉีดวัคซีน ตามมาตรการ   COVID – Free Setting ณ ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้แนวทางการดำเนินงานในรูปแบบโครงการ “ตลาดอาหารทะเลต้นแบบสร้างภูมิต้านทานโควิด เพื่อเศรษฐกิจสมุทรสาคร” ซึ่งเจ้าหน้าที่ซึ่ง มาให้บริการในครั้งนี้เป็นไปภายใต้ความรับผิดชอบของนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร พร้อมคณะแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลสมุทรสาคร และสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร ขณะที่รูปแบบการดำเนินงานตามมาตรการ COVID – Free Setting ที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาครนั้น ก็จะเป็นแนวทางการให้บริการคล้ายกับสถานประกอบการหรือโรงงานคือ ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ก่อน จากนั้นหากไม่พบเชื้อก็จะได้รับการฉีดวัคซีนทันที โดยการฉีดวัคซีนก็จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 มาแล้วจะได้รับวัคซีนกระตุ้นเป็นชนิด แอสตราเซเนก้า ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยรับเชื้อเลย ก็จะได้รับวัคซีนสูตรไขว้เป็นเข็มแรกชนิด ซิโนแวค เข็มที่สองชนิด แอสตราเซเนก้า นอกจากนี้ถ้าคนไหนมีการตรวจพบเชื้อก็จะต้องนำไปสู่กระบวนการตรวจด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง หากผลยืนยันเป็นบวก จะถูกส่งตัวไปเข้ารับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลหลัก ตามลักษณะอาการที่ปรากฏ สำหรับตลาดกลางกุ้งนั้นมีกลุ่มเป้าหมายที่ทำงานและพักอาศัยในตลาดกลางกุ้งต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อเพื่อฉีดวัคซีนในครั้งนี้อยู่ประมาณ 1,200 คน ส่วนที่เหลือนั้นเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการภายนอกแต่พักอาศัยอยู่ในตลาดกลางกุ้ง ซึ่งก็ได้รับวัคซีนกันไปจนเกือบครบทั้งหมดแล้ว

นายนภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เปิดเผยว่า โครงการตลาดอาหารทะเลต้นแบบสร้างภูมิต้านทานโควิด เพื่อเศรษฐกิจสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นในนามของจังหวัดสมุทรสาครและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร โดยสนธิความร่วมมือกับทางเทศบาลนครสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร  สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร และ มูลนิธิรักไทย นำร่องขึ้นที่ตลาดกลางกุ้งเป็นตลาดต้นแบบแก้ปัญหาโควิดเพื่อนำเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในส่วนของตลาดกลางกุ้งนี้นับเป็นแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสาครที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในระลอกที่ 2 เมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 จนส่งผลกระทบอย่างหนัก ทำให้จังหวัดอื่นๆ เกิดความเกรงกลัวตลาดกลางกุ้งและจังหวัดสมุทรสาคร แต่เนื่องจากที่ผ่านมาในระลอกที่ 3 ทางจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำประสบการณ์จากการระบาดระลอกที่ 2 มาแก้ไขสถานการณ์และควบคุมการระบาดจนปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีผู้ติดเชื้อลดลงเป็นจำนวนมาก จึงนำมาสู่การเปิดตลาดต้นแบบปราศจากโควิดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นการประกาศให้คนภายในจังหวัดได้เห็นสภาพความเป็นจริงว่า วันนี้คนในตลาดกลางกุ้งทั้งที่เป็นคนไทยและแรงงานข้ามชาตินั้น ได้รับการดูแลจากหน่วยราชการด้วยการจัดทีมเข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยอุปกรณ์ ATK แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นก็ทำการฉีดวัคซีนให้กับทุกคนที่อยู่ในตลาดกลางกุ้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนที่อยู่ทั้งข้างนอกและข้างในตลาดกลางกุ้ง และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคจากทั่วทุกสารทิศสามารถแวะมาซื้อสินค้าอาหารทะเลสดที่ตลาดกลางกุ้งได้เพราะที่นี่คือตลาดอาหารทะเลต้นแบบ โดยจะทำควบคู่ไปกับตลาดทะเลไทย ซึ่งเป็นตลาดอาหารทะเลรายใหญ่อีกแห่งหนึ่งเช่นเดียวกัน ต่อจากนั้นจึงจะขยายผลไปยังตลาดอื่นๆ ทั่วทั้งจังหวัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มาซื้ออาหารทะเล หรือมาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร ให้ซื้อหาอาหารทะเลกลับไปรับประทานกันได้อย่างปลอดภัย

นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ยังกล่าวอีกว่า สำหรับโครงการนี้ เราเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นต้นแบบของตลาดอาหารทะเล แล้วนำไปสู่การเปิดเมืองได้ ภายใต้โครงการสมุทรสาครเปิดเมือง โดยมีตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร และ ตลาดทะเลไทย เป็นต้นแบบของตลาดอาหารทะเล เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจับจ่ายซื้อของ ซื้ออาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร

ขณะที่นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครกล่าวว่า โครงการนี้เป็นการดำเนินงานตามมาตรการ COVID – Free Setting ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพยายามทำให้ตลาดทั้ง 2 แห่งคือ ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร กับ ตลาดทะเลไทย เป็นตลาดเศรษฐกิจนำร่องที่ปลอดจากเชื้อโควิด 19  โดยการใช้รูปแบบของการตรวจแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ทุกคนที่อยู่ในตลาดทั้ง 2 แห่งนี้ แล้วถ้าไม่พบเชื้อก็จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้ทันที เพื่อจะได้เป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการว่าตลาดแห่งนี้ มีทั้งการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตรวจค้นหาเชื้อด้วย ATK และเติมเต็มความปลอดภัยด้วยวัคซีน

 

ด้านนายกิตติ เรืองวิไลพร พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้ซึ่งเคยเข้ามาอยู่ดูแลพี่น้องชาวตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครมาตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิด 19 เมื่อช่วงแรกๆ ของการระบาดระลอกที่ 2 กลางเดือนธันวาคม 2563 จนสถานการณ์คลี่คลาย ก็บอกว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครนั้น ได้เริ่มสงบตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นมาและสงบมาโดยตลอด อัตราการป่วยด้วยโรคโควิด 19 แทบจะไม่พบอีกเลย ขณะที่แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ก็มีการดูแลตนเองตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนดไว้ อีกทั้งทางด้านผู้ประกอบการในตลาดกลางกุ้งก็มีความเข้มแข็งต่อมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งการควบคุมการเข้าออก การวัดไข้ รวมถึงการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนทั้งในส่วนของแรงงงานและผู้มาติดต่อซื้อขายสินค้าในตลาดกลางกุ้ง รวมถึงการตรวจหาเชื้อด้วย ATK ให้กับแรงงานเป็นช่วงๆ   ส่วนความรู้สึกของแรงงานข้ามชาตินั้น ก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีนทางแรงงานข้ามชาติก็รู้สึกกังวลอยู่บ้างจากการติดตามข่าวที่เป็นเฟคนิวส์ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ลงมาให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องนั้น ก็สร้างความเชื่อใจให้แก่แรงงานข้ามชาติมากขึ้น จนยอมรับและมั่นใจในวัคซีนที่นำมาฉีดให้และระบบการดูแลภายหลังการฉีดวัคซีน ทำให้ได้รับความร่วมมือมาเข้ารับการฉีดวัคซีนเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

ส่วนนางศรีสอางค์ เล็กประเสริฐ ผู้ดูแลตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ก็บอกด้วยว่า โครงการฯ นี้ดีทำให้แรงงานต่างด้าวเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้น โดยแรงงานไม่ต้องออกไปด้านนอก ไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ ซึ่งในตลาดกลางกุ้งนี้จะมีจำนวนแรงงานอยู่ค่อนข้างมาก และส่วนใหญ่ก็เคยติดเชื้อมาแล้ว ส่วนในรอบที่มีการระบาดครั้งหลังนี้ คนในตลาดกลางกุ้งแทบจะไม่พบผู้ติดเชื้อเลย ดังนั้นในเรื่องของความมั่นใจทางตลาดกลางกุ้งได้รับความมั่นใจมาตั้งแต่ราวๆ เดือนเมษายน ยิ่งในช่วงที่สถานการณ์ภายนอกตลาดกลางกุ้งมีการระบาดอย่างหนัก แต่ภายในตลาดกลางกุ้งกลับไม่มีผู้ติดเชื้อเลย ก็เพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้น และเมื่อมีการฉีดวัคซีนให้อีกก็ยิ่งสร้างความมั่นใจให้มีมากขึ้นไป เพราะแรงงานข้ามชาติต้องอยู่ร่วมกันคนไทย ต้องทำงานด้วยกัน ถ้าพวกเขาไม่ปลอดภัย พวกเราคนไทยก็ไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกัน ในวันนี้จึงขอยืนยันได้ว่า ตลาดกลางกุ้งคลีน  เป็นพื้นที่สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 แน่นอน

ขณะที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  จากการรายงานข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 84 ราย โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดมาจากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล ด้านผู้ติดเชื้อสะสมรวม 108,730 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 98 ราย รวมมีผู้กลับบ้านได้แล้วสะสมที่ 104,652 ราย อยู่ระหว่างการรักษาอีก 2,948 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตรายวัน 3 ราย รวมมีผู้เสียชีวิตสะสม 1,130 ราย

 

administrator

Related Articles