ผวจ.สมุทรสาครติดตามโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ เตรียมพร้อมเปิดใช้สู้น้ำท่วมเต็มพิกัด 1 พ.ย.นี้

ผวจ.สมุทรสาครติดตามโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ เตรียมพร้อมเปิดใช้สู้น้ำท่วมเต็มพิกัด 1 พ.ย.นี้
ช่วยแชร์

ผวจ.สมุทรสาครติดตามโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ เตรียมพร้อมเปิดใช้สู้น้ำท่วมเต็มพิกัด 1 พ.ย.นี้

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกอบจ.สมุทรสาคร และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบภาษีเจริญ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร และนายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่11 นำเยี่ยมชมพร้อมให้ข้อมูลการก่อสร้างรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ความรับผิดชอบของโครงการฯ

สำหรับสถานีสูบน้ำภาษีเจริญนี้ ได้จัดสร้างขึ้นภายหลังจากเมื่อปี 2554 จังหวัดสมุทรสาครประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก  โดยทางกรมชลประทานได้เห็นความสำคัญของคลองภาษีเจริญ ซึ่งเป็นคลองสายหลักที่รับน้ำทั้งจากในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรุงเทพมหานครและ จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้อนุมัติงบประมาณให้จัดสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบภาษีเจริญ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้น เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก พื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่โดยรอบริมแม่น้ำท่าจีน โดยอาคารนี้มีลักษณะเป็นอาคารสถานีสูบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่อง ขนาดอาคารกว้าง 28.00 เมตร ยาว 40.60 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบเพลาตั้งตัวเรือนทำจากคอนกรีต อัตราสูบน้ำ 15 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 3 เครื่อง มีการก่อสร้างอาคารคลุมโรงสูบน้ำ ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร , มีการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กบังคับน้ำ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง พร้อมโครงยก และติดตั้งบานเหล็กบังคับระดับน้ำ จำนวน 2 บาน ซึ่งสถานีสูบน้ำภาษีเจริญนี้ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2561 และพร้อมจะเปิดใช้งานอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป แต่หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนที่ต้องระบายน้ำออกจากพื้นที่ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน ทางโครงการส่งน้ำฯ ก็พร้อมที่จะเปิดประตูเพื่อระบายน้ำออกได้ทันที

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมโครงการฯ ก็พบว่า ขณะนี้มีความพร้อมในการใช้งานเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ยังคงเหลือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอีกเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งก็ไม่น่าจะวิตกกังวลหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องระบายน้ำออกจากพื้นที่ ซึ่งทางโครงการฯ ก็พร้อมที่จะทำการระบายได้อย่างทันท่วงที ส่วนการคาดการณ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนนั้น เชื่อได้ว่าปีนี้คงจะไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักอย่างเช่นในปี 2554 แต่ถ้าเกิดภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทางจังหวัดสมุทรสาคร และทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ก็พร้อมที่จะทำการสูบน้ำเพื่อผลักดันน้ำออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องสูบน้ำที่สามารถบริหารจัดการน้ำในคลองภาษีเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็จะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง

administrator

Related Articles