ชาวไทยรามัญเจ็ดริ้ว คงสืบสานงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ – ล้างเท้าพระ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19

ชาวไทยรามัญเจ็ดริ้ว คงสืบสานงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ – ล้างเท้าพระ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19
ช่วยแชร์

ชาวไทยรามัญเจ็ดริ้ว คงสืบสานงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ – ล้างเท้าพระ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19

เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่วัดเจ็ดริ้ว ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้ – ล้างเท้าพระ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2564 พร้อมกับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายรามัญตำบลเจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยงานดังกล่าวนี้นับเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายรามัญในตำบลเจ็ดริ้วที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งในปีนี้แม้จะมีผู้มาร่วมสืบสานงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ – ล้างเท้าพระ บางตากว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 นั้น แต่ก็ยังคงมีทั้งผู้สูงอายุ และลูกหลานชาวไทยรามัญเจ็ดริ้ว มาสืบสานงานประเพณีนี้ให้ได้เห็นและคงอยู่สืบไป

สำหรับประเพณีตักบาตรดอกไม้ – ล้างเท้าพระ ที่วัดเจ็ดริ้วนี้ ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปียาวนานกว่า 100 ปีแล้ว เพื่อเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่ดีงามของชาวไทยเชื้อสายรามัญตำบลเจ็ดริ้วให้คงอยู่สืบไป และแสดงออกถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตำบลเจ็ดริ้ว ซึ่งการตักบาตรดอกไม้นั้น ก็เชื่อกันว่าเป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่ง เพราะดอกไม้เหล่านี้ล้วนนำไปบูชาพระพุทธรูปในอุโบสถ ส่วนการล้างเท้าพระสงฆ์ ก็เสมือนการล้างเท้าให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์หลังจากเสด็จไปโปรดพระมารดาแล้ว ซึ่งการกระทำเช่นนี้เชื่อกันว่า เป็นการชำระล้างบาปที่ได้กระทำให้หมดสิ้นไปนั่นเอง

administrator

Related Articles