วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนบูรณะอาคารอเนกประสงค์ วัดกระซ้าขาว

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนบูรณะอาคารอเนกประสงค์ วัดกระซ้าขาว
ช่วยแชร์

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนบูรณะอาคารอเนกประสงค์ วัดกระซ้าขาว

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยการนำของนายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นายโกศล หนูสมแก้ว  ดร.ณรงค์ศักดิ์ พูลเงิน  คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน  คณะครู อาจารย์ และนักเรียนของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีใจบุญใจกุศล ร่วมทอดกฐินสามัคคีกับทางวัดกระซ้าขาว ตำบลบ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เพื่อสมทบทุนบูรณะอาคารอเนกประสงค์ วัดกระซ้าขาว โดยยอดกฐิน ที่วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดหามาได้ในปีนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 988,999 บาท

administrator

Related Articles