สำนักงานพาณิชย์สมุทรสาคร เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน “ MeStyle Art Market ”

สำนักงานพาณิชย์สมุทรสาคร เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน “ MeStyle Art Market ”
ช่วยแชร์

สำนักงานพาณิชย์สมุทรสาคร​ เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน

“ MeStyle Art Market ”

 

เมื่อเวลา17.00น.ของวันที่29ตุลาคม​ ที่ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร​ ได้เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน“ MeStyle Art Market ” ขี้นโดยมีนายณรงค์​ รักร้อย​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร​ เป็นประธาน​ พร้อมด้วย​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายกเหล่ากาชาดจังหวัด, นายก​ อบจ.หน่วยงานต่างๆ​เข้าร่วม

เริ่มงานได้มีการแสดงโชว์งานปั้น​ จาก​อ.ธนสิทธิ์​ พรทิพย์พิทักษ์​ ศิลปินด้านประติมากรรมของสมุทรสาคร​ ประกอบเสียงดนตรี​โดย​ ด.ช.วศินภัทร์​ พงศ์เธียรพร​ ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศยามเย็นริมเขื่อนได้อย่างมีสเน่ห์

นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์​ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร​ กล่าวว่า​ การจัดงาน “ MeStyle Art Market ” เป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสมุทรสาครสู่สากล ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดสมุทรสาคร

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก     เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ แรงงาน และชุมชน พร้อมทั้งเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรจากแหล่งทุน แหล่งผลิต แหล่งตลาด โดยใช้สินค้าชุมชนเชิงศิลปวัฒนธรรม มาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนต่อไป

โดยงาน “ MeStyle Art Market ” มีกำหนดการจัดงานในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ จำนวน 3 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564  ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. โดยในวันนี้เป็นการจัดงานครั้งแรก (วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2564)   ครั้งที่ 2 (วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2564)   ครั้งที่ 3 (วันที่ 12 -14 พฤศจิกายน 2564) กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้างานศิลปะและงานฝีมือ งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน และ Workshop การสกรีนถุงผ้า เกือบ 50 ร้านค้า

 

administrator

Related Articles