จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีมอบรางวัลประเภทครูขวัญศิษย์

จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีมอบรางวัลประเภทครูขวัญศิษย์
ช่วยแชร์

จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีมอบรางวัลประเภทครูขวัญศิษย์

เมื่อ วันที่4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร  นายสมศักดิ์  ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564  ให้นางศิริพรรณ  ทัศนิยม ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  โดยมีนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดสมุทรสาคร คณะครูภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี

สำหรับ  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือ Princess Maha Chakri Award เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลุกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาจาก 11 ประเทศ ประเทศละ 1 รางวัล

สำหรับประเทศไทย นอกจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแล้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูดีเด่นที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและกลั่นกรองในระดับต่างๆ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงเห็นสมควรได้รับรางวัลสำหรับครูไทยรองจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอีก 3 รางวัล ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีรางวัลรวมทั้งสิ้น 4 รางวัล คือ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 1 รางวัล ซึ่งเป็น 1 ใน 11 รางวัลของครูในกลุ่มประเทศอาเซียน และติมอร์-เลสเต, รางวัลคุณากร จำนวน 3 รางวัล, รางวัลครูยิ่งคุณ จำนวน 16 รางวัล และรางวัลครูขวัญศิษย์ จำนวน 156 รางวัล ซึ่งเป็นครูที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัด และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ซึ่งในแต่ละปี มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ แต่ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลฯได้ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจึงมอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดพิธีมอบรางวัลตามความเหมาะสมซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร มีครูได้รับรางวัลประเภทครูขวัญศิษย์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางศิริพรรณ ทัศนิยม ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียมอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

สำหรับ  นางศิริพรรณ ทัศนิยม ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียมอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  เปิดเผยว่า  ตนอายุ 57 ปี  รับราชการครูตั้งแต่ปี 2530 บรรจุเป็นครูที่แรก โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว  จังหวัดกาญจนบุรี  ย้ายมาที่โรงเรียมอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เมื่อปี 2535 สอนวิชาสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะใช้วิธีการเข้าไปพูดคุยกับเด็กนักเรียน เพื่อจะได้รู้ปัญหาของเด็กและแก้ไขปัญหา เพื่อประคับประคองเด็กๆ ให้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดี ต่อไป .

 

administrator

Related Articles