ประมงสมุทรสาคร จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว เพื่อเพิ่มแหล่งอาชีพ และลดปริมาณปลาหมอสีคางดำ

ประมงสมุทรสาคร จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว เพื่อเพิ่มแหล่งอาชีพ  และลดปริมาณปลาหมอสีคางดำ
ช่วยแชร์

ประมงสมุทรสาคร จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว เพื่อเพิ่มแหล่งอาชีพ  และลดปริมาณปลาหมอสีคางดำ

เมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ในพิธีปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 100,000 ตัว ลงในคลองสุนัขหอน บริเวณหน้าวัดปัจจันตาราม หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมง โดยมีนายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความเหมาะสมตามความต้องการของชุมชนประมงในเขตพื้นที่ ,เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีความเหมาะสมในแหล่งน้ำธรรมชาติ,เพื่อให้ชาวประมงจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพการประมง และเพื่อเป็นการกําจัดหรือลดปริมาณปลาหมอสีคางดํา ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครแจ้งเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดสมุทรสาคร จากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ

นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่า โครงการดังกล่าวฯ กรมประมงได้ดำเนินการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำให้กับ 22 จังหวัดชายทะเล คัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำและดำเนินการปล่อย ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้คัดเลือกพันธุ์กุ้งกุลาดำและพันธุ์ปลากะพงขาว และได้ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัว ณ ชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กับปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 100,000 ตัว ในคลองสุนัขหอน หน้าวัดปัจจันตาราม วัดไร่ไทรทอง วัดบางพลี และวัดธรรมโชติ จังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ

ด้านนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่กรมประมงได้ดำเนินการปล่อยปลากะพงลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิต ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวประมงสามารถใช้ประโยชน์ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากปลาหมอสีคางดำระบาดในแหล่งน้ำธรรมชาติ ด้วยการนำพันธุ์ปลากะพงขาว ซึ่งจากการศึกษาแล้วปลากะพงขาวเป็นปลากินเนื้อ สามารถที่จะมาช่วยกำจัดปลาหมอสีคางดำที่มีการแพร่ระบาดและสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของสัตว์น้ำ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณของปลาหมอสีคางดำในแหล่งน้ำได้

   สำหรับบรรยากาศภายในการดำเนินโครงการนั้น ก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวลงในคลองสุนัขหอน ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร กับ จังหวัดสมุทรสงคราม

administrator

Related Articles