นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ได้รับเลือกเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร คนใหม่

นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ได้รับเลือกเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร คนใหม่
ช่วยแชร์

นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ได้รับเลือกเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร คนใหม่

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่อาคารหลังคาโค้งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครชุดใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยมี ดร.สุนทร วัฒนาพรประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับ โดยมี นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครและ ประธานเครือข่าย สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  (สมาคมกีฬา) นายประสิทธิ์ จุ่นขจรประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายชัยพร ศิริพงษ์เวคินประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกระทุ่มแบน นายเอกชัย เฮ้งเจริญสุขประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมทั้ง 3 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วม ปรึกษาหารือในครั้งนี้ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้นายปรีชา ฐินากรซึ่งเป็นสมาชิกฯอาวุโส เป็นประธานในการเลือกตั้ง คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครชุดใหม่และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่แทน ดร.สุนทร วัฒนาพร ประธานสภาวัฒนธรรมที่ครบวาระ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่คือนายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกระทุ่มแบน.

 

 

administrator

Related Articles