ฮือฮากฐินยักษ์วัดเกตุมดีศรีวราราม ยอดสูงถึง54ล้านเศษ

ฮือฮากฐินยักษ์วัดเกตุมดีศรีวราราม ยอดสูงถึง54ล้านเศษ
ช่วยแชร์

ฮือฮากฐินยักษ์วัดตุมฯยอดสูงถึง54ล้านเศษ

เมื่อเวลา 14.00 นวันที่14 พ.ย.64 วัดเกตุมดีศรีวราราม ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีพิธีทอดกฐินสามัคคี ที่ได้ชื่อว่าเป็นการทอดกฐินยักษ์หรือมหากฐิน ทั้งนี้เนื่องจากมียอดเงินที่ร่วมทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้มากถึง 54 ล้านบาทเศษ เป็นที่ฮือฮาจากผู้ที่ทราบข่าว เพราะในยามที่เกิดการระบาดของโควิด -19 ระบาดทำให้เศรษฐกิจซบเซา แต่อย่างไรก็ตามพลังศรัทธาจากญาติโยมของวัดเกตุมดีศรีวราราม ยังคงมีจำนวนมากเช่นทุกปี

สำหรับพิธีการทอดกฐินสามัคคีของวัดเกตุมฯนั้น พระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสฯ ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยไปสร้างถาวรวัตถุหลายประการอาทิ สร้างพระพุทธเจ้านอน องค์ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างองค์พระบรมธาตุเกตุมวดีย์แก้วมรกตสลับสีทอง ครอบที่ 5  สร้างโรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม เครื่องมือแพทย์ และสร้างอาคารสถานปฏิบัติธรรมไทยสัจจะญาณวิหารธรรม

ซึ่งในแต่ละปีจะมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากหลั่งไหลกันมาร่วมเป็นเจ้าภาพองค์กฐินองค์ละ2-1 ล้านบาทมากกว่า30 เจ้าภาพและเจ้าภาพอื่นๆอีกจำนวนมาก โดยในแต่ละปีมียอดกฐินเกือบ100 ล้านบาทติดต่อกันมาหลายปี สามารถสร้างโรงพยาบาลได้สำเร็จและเปิดให้บริการไปแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างการสร้างห้องไอซียู และจัดซื้ออุปการณ์ทางการแพทย์มาเพิ่มเติม โดยในปีนียอดกฐินอย่างไม่เป็นทางการมียอด 54,023,849 บาท(ห้าสิบสี่ล้านสองหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) แม้ยอดจะลดลงกว่าทุกปีแต่ก็ถือว่ายังมียอดที่สูงวัดหนึ่งของประเทศ.

administrator

Related Articles