กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการสำรวจและออกแบบถนนสาย สค.3011 แยก ทล.375 – บ.กระทุ่มแบน อ.บ้านแพ้ว, กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการสำรวจและออกแบบถนนสาย สค.3011 แยก ทล.375 – บ.กระทุ่มแบน อ.บ้านแพ้ว, กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ช่วยแชร์

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการสำรวจและออกแบบถนนสาย สค.3011 แยก ทล.375 – บ.กระทุ่มแบน อ.บ้านแพ้ว, กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

        เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมโรงแรม แกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) และการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โครงการสำรวจและออกแบบถนนสาย สค.3011 แยก ทล.375 – บ.กระทุ่มแบน อ.บ้านแพ้ว, กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสภาพการจราจรบนถนนสาย สค.3011 มีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ประกอบกับช่วงเทศกาลที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นบนถนนสายหลัก ประชาชนมักใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นทางเลี่ยง ทางลัด ส่งผลให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งกรมทางหลวงชนบทเห็นว่าถนนสายทางดังกล่าวมีศักยภาพที่จะพัฒนามาตรฐานทาง ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรในปัจจุบันและอนาคตได้

    กรมทางหลวงชนบทจึงว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการสำรวจและออกแบบถนนสาย สค.3011 แยก ทล.375 – บ.กระทุ่มแบน อ.บ้านแพ้ว, กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร พร้อมสะพานในสายทาง รวมทั้งศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ประเมินผลการทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และประมาณราคา ซึ่งได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตลอดระยะเวลาศึกษา จำนวน 3 ครั้ง

   โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลในการดำเนินงานโครงการ

      สำหรับแนวเส้นทางโครงการ เป็นแนวสายทางเดิม สค.3011 จุดเริ่มต้นโครงการเริ่มจากจุดตัดทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 (ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน) ตัดกับทางหลวงชนบทหมายเลข สค.3011  โดยแนวสายทางมีทิศทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเหนือ ผ่าน 3 ตำบล คือ สวนส้ม หลักสาม และตลาดกระทุ่มแบน จุดสิ้นสุดโครงการบรรจบ ถ.สุคนธวิท อ.กระทุ่มแบน มีความยาวทั้งสิ้น 15.675 กิโลเมตรโดยประมาณ ในสายทางมีจุดตัดทางหลวงชนบททั้งหมด 5 สาย คือ สค.4049, สค.4007, สค.4042, สค.2037 และ สค.5029 มีสะพานข้ามคลองในสายทาง 17 สะพาน และสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน 1 สะพาน รวมทั้งหมด 18 สะพาน รวมถึงมีการนำเสนอจุดกลับรถ และรูปแบบทางแยกของโครงการด้วย

    ส่วนรูปแบบถนนของโครงการออกแบบเป็นถนน 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร มีเกาะกลางกว้าง 1.60 เมตร เป็นแบบแท่งคอนกรีตแบ่งทิศทางการจราจร (Barrier) แบ่งรูปแบบออกเป็น 1. ถนนในเขตชุมชน มีทางเท้ากว้างข้างละ 2.20 เมตร เขตทาง 25.00 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  2. ถนนนอกเขตชุมชน มีไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร เขตทาง 25.00 เมตร และ 3. ถนนนอกเขตชุมชนชนิดมีคูน้ำข้างทาง มีไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร มีคูน้ำข้างทาง เขตทาง 30.00-35.00 เมตร

 

administrator

Related Articles