ภาคเอกชนมอบรถกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ ให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ภาคเอกชนมอบรถกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ ให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ช่วยแชร์

ภาคเอกชนมอบรถกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ ให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (บริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จำกัด บริษัท แอตแลนติกไปป์ จำกัด และบริษัท เอ็มพาวเวอร์สตีล จำกัด) พร้อมคณะกรรมการบริหาร และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบรถกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร มูลค่ารวม 2,300,000 บาท โดยมี แพทย์หญิงศิริพรรณ บุญโต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จํากัด ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวว่า ด้วยทางคณะผู้บริหารและกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการทางการแพทย์เพื่อดูแลและรักษาชีวิตของผู้ป่วยที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์โควิด 19 ระบาดอย่างหนักที่ผ่านมานั้น ส่งผลทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือต่างๆ มีไม่เพียงพอต่อการรักษา เช่นเดียวกับรถกู้ชีพฉุกเฉินที่มีความจำเป็นไม่แพ้กัน เพราะต้องใช้รับส่งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จึงได้เห็นว่า สมควรที่จะจัดซื้อและมอบรถกู้ชีพฉุกเฉินที่มีอุปกรณ์ครบถ้วน ให้แก่ทางโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อใช้เป็นยานพาหนะที่สำคัญในการรับส่งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินทุกกรณี จึงได้จัดซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งานในสภาวการณ์ปัจจุบันให้จำนวน 1 คัน โดยหลังจากนี้หากยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่โรงพยาบาลมีความจำเป็นสำหรับใช้รักษาชีวิตผู้ป่วยนั้น ทางบริษัทฯ ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในลำดับถัดไป

ขณะที่ทางพยาบาลวิชาชีพ ผู้ซึ่งทำหน้าที่ประจำรถกู้ชีพฉุกเฉินโรงพยาบาลสมุทรสาครก็บอกว่า รถกู้ชีพนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา เนื่องจากต้องใช้ในการรับผู้ป่วย และส่งต่อผู้ป่วยไปยังศูนย์พักคอย ซึ่งรถกู้ชีพฉุกเฉินที่มีอุปกรณ์ครบครันนั้น จะช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บฉุกเฉินได้เป็นอย่างดียิ่ง.

administrator

Related Articles