มอญน้ำเค็มสมุทรสาคร ลอยกระทงสะโพกจาก สืบสานวัฒนธรรมร่วมรากฯ

มอญน้ำเค็มสมุทรสาคร ลอยกระทงสะโพกจาก สืบสานวัฒนธรรมร่วมรากฯ
ช่วยแชร์

มอญน้ำเค็มสมุทรสาคร ลอยกระทงสะโพกจาก สืบสานวัฒนธรรมร่วมรากฯ

เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศและสีสันการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ภายใต้งาน “ลอยกระทงสะโพกจาก วัฒนธรรมร่วมรากชาวไทยเชื้อสายรามัญ มอญน้ำเค็มสมุทรสาคร” ณ วัดเกาะ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยภายในงานนั้นก็อบอวลไปด้วยสีสัน ความงดงาม และความรู้จากวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชาวไทยเชื้อสายรามัญ ที่ล้วนแต่เต็มไปเอกลักษณ์อันโดดเด่น  และควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่ตลอดไป อาทิเช่น  การประกวดการแต่งกายชาวไทยเชื้อสายมอญ การสาธิตการทำกระทงสะโพกจาก และการจำหน่ายกระทงสะโพกจากที่มีลักษณะเป็นเรือ ซึ่งกระทงสะโพกจากนี้ เป็นกระทงโบราณทำมาจากสะโพกของต้นจาก ตัดเอามาแล้วเลือกใช้แต่เฉพาะที่เป็นไส้สีขาวนำมาประดิษฐ์เป็นกระทงเพื่อใช้ในวันลอยกระทง โดยปีนี้ได้มีการสาธิตและจำหน่ายกระทงสะโพกจาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์สะโพกจากให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก

การสาธิตการทำอาหารมอญ หลากหลายชนิดทั้ง แกงมะตาด แกงส้มผักปรง ข้าวอีกา แกงหมุ่ยจาก และขนมด้วง เป็นต้น ตลอดจนการสาธิตการละเล่นทะแยมอญ นอกจากนี้ผู้ที่มาร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ส่วนใหญ่ยังได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทยเชื้อสายรามัญด้วยการสวมใส่ชุดชาวมอญน้ำเค็มสมุทรสาคร    ด้านการลอยกระทงนั้น ก็จะใช้ตะแกรงพัดลมเป็นอุปกรณ์สำคัญในการปล่อยกระทงลงสู่แม่น้ำท่าจีนหน้าวัดเกาะ ด้วยการให้ผู้ที่มาลอยกระทงยืนอยู่บนท่าน้ำที่มีแผงลูกกรงกั้นป้องกันการพลัดตกน้ำ หลังจากที่อธิษฐานเสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้นำกระทงใส่ในอุปกรณ์ไม้ตะแกรงพัดลมแล้วก็ค่อยๆ ปล่อยลงสู่แม่น้ำท่าจีน ขณะที่สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้ที่มาร่วมงานในนั้น  จะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตาคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งการคัดกรองก่อนเข้างาน การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง เป็นต้น

นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ของตำบลบ้านเกาะ ภายใต้งาน “ลอยกระทงสะโพกจาก วัฒนธรรมร่วมรากชาวไทย เชื้อสายรามัญ มอญน้ำเค็มสมุทรสาคร” กล่าวว่า งานนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวมอญน้ำเค็มสมุทรสาคร ซึ่งนับวันก็จะหดหายไป โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่กระตุ้นให้ประชาชน เยาวชน และเด็กๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอญน้ำเค็มในสมัยก่อน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สมควรจะสืบทอดต่อไป ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการแต่งกาย การกินการอยู่ การละเล่น หรือขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ.

 

administrator

Related Articles