ผบช.ภ.7 ชื่นชมโครงการ มหาชัย Smart Safety Zone 4.0 นำร่อง 8 จังหวัด 104 สถานี ทั่วพื้นที่ภาค 7

ผบช.ภ.7 ชื่นชมโครงการ มหาชัย Smart Safety Zone 4.0 นำร่อง 8 จังหวัด 104 สถานี ทั่วพื้นที่ภาค 7
ช่วยแชร์

ผบช.ภ.7 ชื่นชมโครงการ มหาชัย Smart Safety Zone 4.0 นำร่อง 8 จังหวัด 104 สถานี ทั่วพื้นที่ภาค 7

เมื่อเวลา 10.00น.ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการ มหาชัย Smart Safety Zone4,0 โดยมีพล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธาน กต.ตร.ภ.จว.สมุทรสาคร นายบุรินทร์ สหัสธารากุล ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาคร พร้อมผู้แทนส่วนราชการ,ข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร คณะกต.ตร. และผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ บริเวณลานรวมพล สภ.เมืองสมุทรสาคร โดยมี พ.ต.อ.ธนากร วงษ์สิริลักษณ์ ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร เป็นผู้อธิบายรายละเอียด รูปแบบ ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

 

 

สำหรับโครงการ มหาชัย Smart Safety Zone 4.0นี้ เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ SMART SAFETY ZONE มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบ วิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม โดยใช้นวัตกรรม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” ในการนี้ตำรวจภูธรภาค 7 ได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร ภายใต้การกำกับ ควบคุมดูแลของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ตำบลมหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ “มหาชัย SMART SAFETY ZONE” เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง (Risk) เป็นพื้นที่เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด (Landmark) และเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจ (Economic) อันจะก่อให้เกิดให้เกิดประโยชน์  เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่หวาดกลัวภัยอาชญากรรม นำไปสู่ความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงทางสังคมในที่สุด ซึ่งการดำเนินการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกนี้เอง สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร ก็ได้นำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาสนับสนุน ในการป้องกันอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยมีศูนย์กลางการขับเคลื่อนอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร และในการตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมของการดำเนินการตามโครงการ “มหาชัย SMART SAFETYZONE” นั้น สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร ได้นำเสนอในรูปแบบการสาธิตนวัตกรรมตามโครงการประกอบด้วย การจัดทำห้องศูนย์ควบคุมสั่งการป้องกันอาชญากรรม (Command and Control Operation Center : CCOC),การจัดทำรถยนต์และรถจักรยานยนต์สายตรวจ ออนไลน์ , รถติดตั้งกล้องวงจรปิดเคลื่อนที่ (Mobile CCTV Unit) , เสาไฟส่องสว่างแบบพกพา มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถดัดแปลติดตั้งกล้อง CCTV , และปรับปรุงจุด ชนิดหลอด LED ให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้มีความทันสมัยในการให้บริการเพื่อ ประโยชน์ของประชาชน

ด้าน พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 กล่าวว่า โครงการ มหาชัย Smart Safety Zone นี้ เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ได้ให้จัดทำขึ้นมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ความปลอดภัยจากอาชญากรรม จัดระบบการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ( BIG 6) โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง เมืองอัจฉริยะ อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน โดยตำรวจภูธรภาค 7 ได้พิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร เป็นสถานีตำรวจนำร่องในพื้นที่ 8 จังหวัด 104 สถานี ซึ่งภายหลังจากนี้ก็จะขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของภาค 7 เพื่อสร้างการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมให้แก่พี่น้องประชาชนนั่นเอง.

 

 

 

administrator

Related Articles