มมท.สมุทรสาครลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิดเชิงรุกให้แก่กลุ่มเปราะบางตำบลโคกขาม

มมท.สมุทรสาครลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิดเชิงรุกให้แก่กลุ่มเปราะบางตำบลโคกขาม
ช่วยแชร์

      นางเตือนจิตร์  รักร้อย ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมาย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัด/เลขานุการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร และ นางณัฐภรณ์ ก่อนกำเนิด พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านขอม เจ้าหน้าฝ่ายปกครอง  และ อสม.ตำบลโคกขาม  ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก ให้แก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลโคกขาม  จำนวน 18 ราย โดยได้มอบชุดถุงยังชีพจากชมรมแม่บ้านมหาดไทยสมุทรสาคร และมอบเมล็ดพันธุ์ผักจากกรมพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ทุกครัวเรือนด้วย

administrator

Related Articles