แถลงข่าว “มหกรรมกล้วยไม้และของดีสมุทรสาคร”

แถลงข่าว “มหกรรมกล้วยไม้และของดีสมุทรสาคร”
ช่วยแชร์

สมุทรสาครโชว์ศักยภาพความงามแห่งเมืองเกษตร

จัดงาน “มหกรรมกล้วยไม้และของดีสมุทรสาคร”

            “กล้วยไม้” นับเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่สำคัญของประเทศเป็นอันดับต้นๆ มีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ จำนวน 4,897 ไร่ โดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครได้มีการส่งเสริมระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทางการผลิต การบริหารจัดการร่วมกัน ลดต้นทุน การผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน เกษตรกรสามารถเป็นผู้จัดการ บริหาร จัดการการผลิต ผลผลิต และ การตลาดได้ ตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ

  จังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรอยู่เป็นจำนวนมากที่ให้ความสนใจในการปลูกกล้วยไม้ทั้งเพื่อการส่งออกและเพื่อการจำหน่ายภายในประเทศ โดยกล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาครนั้น มีการพัฒนาหลากหลายสายพันธุ์ มีความสวยงามแตกต่างกันไป และปัจจุบันยังเป็นดอกไม้ที่หลายหน่วยงานให้ความสำคัญนำมาใช้จัดในงานต่างๆ หรือมอบเป็นของฝากของขวัญ ซึ่งศักยภาพทางด้านกล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาครที่มีอยู่อย่างมากมายและหลากหลายนี่เอง จึงนำมาสู่การจัดงาน “มหกรรมกล้วยไม้ และของดีสมุทรสาคร” ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประชาสัมพันธ์กล้วยไม้และสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาครให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ผู้ประกอบการ แรงงาน และชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ รู้จักอย่างกว้างขวาง และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและ พัฒนาเป็นงานประจำปี

            นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า งาน “มหกรรมกล้วยไม้ และของดีสมุทรสาคร” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  นั้น มีรูปแบบการจัดงานในแนวสวนกล้วยไม้เพื่อโชว์ศักยภาพกล้วยไม้ ภายใต้แนวคิด “Amazing Orchids in Samutsakhon 2021” ประกอบด้วย อุโมงค์ดอกกล้วยไม้ สวนเลียนแบบธรรมชาติ   และประติมากรรมดอกกล้วยไม้เชิงสร้างสรรค์ ที่แสดงถึงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี หรือเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร ตัวอย่างเช่น เรือตังเก โลมาอิระวดี พันท้ายนรสิงห์ เครื่องเบญจรงค์ เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์กล้วยไม้สมุทรสาครให้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักแก่นักธุรกิจกล้วยไม้ ชมรมผู้สนใจกล้วยไม้ และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดสมุทรสาคร ของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยมีการจัดบูธจำหน่ายสินค้า จำนวน 60 บูธ ร้านค้าประกอบด้วย กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มสินค้าผลผลิตทางการเกษตร และกลุ่มสินค้าแปรรูป ตลอดจนกิจกรรมสาธิตให้ความรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ ประกอบด้วย กิจกรรมร้อยมาลัยจากกล้วยไม้ กิจกรรมการจัดสวนเคลื่อนที่ กิจกรรมการจัดดอกไม้อย่างง่าย และกิจกรรมการจัดกระเช้าต้นกล้วยไม้ โดยที่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถนำไปต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าได้  

นายณรงค์ฯ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดงานมหกรรมกล้วยไม้และของดีสมุทรสาคร ครั้งนี้เป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรเกษตรกร ซึ่งภายในงานทุกๆท่านจะได้ทำความรู้จักกับกล้วยไม้ หลากหลายสายพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านการสร้างสรรค์เรื่องราวที่แสดงถึงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี หรือ เอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร ในงานมหกรรมกล้วยไม้และของดีสมุทรสาคร  โดยตลอดงานทั้ง 5 วันจะมีชุดการแสดง /การแสดงดนตรีช่วงกลางวันและช่วงเย็น ส่วนที่หลายคนอาจเป็นห่วงการจัดงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 นั้น ขอยืนยันว่า ภายในงานได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ตามมาตรการ D-M-H-T-T ได้แก่ มีจุดวัดอุณหภูมิ จุดเชคอินลงทะเบียนก่อนเข้างาน และเจลแอลกอฮอล์ ภายในงานมีการรักษาระยะห่าง และผู้คนที่เข้ามาในงานจะต้องสวมหน้ากาก 100 % นอกจากนี้ยังมีมาตรการเข้มข้นสำหรับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน คือ ผู้ประกอบการร้านค้า และเจ้าหน้าที่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน 2 เข็ม และมีผลตรวจ ATK ก่อนเข้างานไม่เกิน 72 ชั่วโมง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาเข้าชมภายในงาน, มีการจัดร้านแบบบล็อคคลัสเตอร์ เพื่อลดความแออัดของทางเดินในการเลือกซื้อสินค้าภายในงานอีกด้วย

     นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเชิญชวนทิ้งท้ายว่า หลังจากที่สถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลายลงแล้วนั้น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งหลายมาร่วมกันเปิดเมืองเปิดความงามจากกล้วยไม้นานาพันธุ์ในงาน “มหกรรมกล้วยไม้ และของดีสมุทรสาคร” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

administrator

Related Articles