สมุทรสาครจัดงานมหกรรมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นด้วยเกลือสาครบุรี หวังกระตุ้นให้คนหันมาบริโภคเกลือทะเล

สมุทรสาครจัดงานมหกรรมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นด้วยเกลือสาครบุรี หวังกระตุ้นให้คนหันมาบริโภคเกลือทะเล
ช่วยแชร์

         นายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงานมหกรรม เทศกาลอาหารพื้นถิ่นด้วยเกลือสาครบุรี  ณ บริเวณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีนายพัฒน์โกศล หนูสนแก้ว  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร  เกษตรกรนาเกลือ  ผู้แทนส่วนราชการ และผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเพลาซา มหาชัย เข้าร่วมพิธี

            นายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า  การทำนาเกลือ เป็นภูมิปัญญาของจังหวัดสมุทรสาคร ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งเกลือ ถือว่าเป็น ส่วนสำคัญของอาหารและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม จังหวัดสมุทรสาคร ให้ความสำคัญกับอาชีพ การทำนาเกลือ มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมหรือโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนแก่เกษตรกรนาเกลือ เช่นเดียวกับที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้แก่วิทยาลัยชุมชน การแสดงออกทางวัฒนธรรมการกินและอาหาร โดยการนำเสนออาหารพื้นถิ่นที่มีเกลือเป็นส่วนหนึ่งในอาหาร ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า เกลือทะเล ได้แทรกซึมอยู่กับวัฒนธรรมจนไม่สามารถแยกออกจากันได้  การจัด“เทศกาลอาหารพื้นถิ่นด้วยเกลือสาครบุรี” ในครั้งนี้จึงถือได้ว่า เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของ เกลือทะเล ผ่านอาหารและวัฒนธรรมการกินของคนจังหวัดสมุทรสาคร และสามารถสร้างมูลค่าให้กับเกลือในรูปแบบต่างๆ ได้

สำหรับการการจัดงาน “เทศกาลอาหารพื้นถิ่นด้วยเกลือสาครบุรี”  ในระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย โดยภายในงานมีการให้ความรู้ในประเภทของเกลือต่างๆ เช่น เกลือตัวผู้ เกล่อตัวเมีย  เกลือจืด ดีเกลือ  ดอกเกลือ  มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเกลือมาจำหน่าย  ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพเกลือทะเล ให้เป็นที่รู้จักให้ได้มากยิ่งขึ้น  ได้รู้ถึง เกลือสาครบุรี หรือ เกลือทะเล ที่มีความสำคัญต่อชีวิต แทรกซึมไปทุกวิถีของคนไทย โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน และหวังว่าผู้บริโภคจะหันมากินเกลือที่มีสารไอโอดีนจากธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น

administrator

Related Articles