ครบรอบ 62 ปี รพ.สมุทรสาคร

ครบรอบ 62 ปี รพ.สมุทรสาคร
ช่วยแชร์

       เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ทางโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยการนำของนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครได้นำบุคลากรของโรงพยาบาลร่วมกันได้จัดงานครบรอบ 62 ปี วันเปิดบริการโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จากวัดป่ามหาไชย จำนวน 9 รูป จากนั้นเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์ของโรงพยาบาล  มอบโล่เกียรติคุณให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานมามากกว่า 25 ปี (ที่ยังไม่เคยได้รับโล่) รวมทั้งรับมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลจาก ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ จำนวน 3,000,000 บาท และ มอบรถเข็นเปลนอนสแตนเลสจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จำนวน 10 คัน ให้กับโรงพยาบาลนครท่าฉลอม มูลค่ารวม 158,000 บาท ก่อนที่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้มีเกียรติ ได้ร่วมพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตลอดจนยังเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงพยาบาลสมุทรสาคร ที่ล่วงลับไปแล้วอีกด้วย

        สำหรับโรงพยาบาลสมุทรสาครนั้น ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2502 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือนอ้ายปีกุน นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ทางโรงพยาบาลมีการพัฒนามาโดยตลอด เพื่อให้มีความพร้อมในการบริการและรักษาผู้ป่วย และมีการขยายโรงพยาบาลสาขาออกไปอีก ทั้งโรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม  โรงพยาบาลนครท่าฉลอม และ โรงพยาบาลวัดบางปลา ส่วนผู้อำนวยการโรงพยาบาลนั้นปัจจุบันเป็นคนที่ 12  รวมทั้งตอนนี้ทางโรงพยาบาลสมุทรสาครยังมีภารกิจที่สำคัญ คือการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 และการฉีดวัคซีนที่มีจุดฉีดหลายแห่งในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครอีกด้วย

administrator

Related Articles