ส.ส.จอมขวัญ มอบเสื้อชูชีพ เสริมศักยภาพความปลอดภัยให้แก่ชาวประมงชายฝั่ง พร้อมรับฟังปัญหาสะท้อนสู่รัฐบาล

ส.ส.จอมขวัญ มอบเสื้อชูชีพ เสริมศักยภาพความปลอดภัยให้แก่ชาวประมงชายฝั่ง พร้อมรับฟังปัญหาสะท้อนสู่รัฐบาล
ช่วยแชร์

      เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 3  พร้อมด้วย นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร พ.ต.อ.สมชาย ขอค้า ผกก.สภ.โคกขาม,พ.ต.อ.เสรีย์ฐกานต์ จันทร์ด้วง ผกก.สภ.กระทุ่มแบน,พ.ต.ท.ไพฑูรย์ อินทร์มณี รอง ผกก.ป.สภ.สองพี่น้อง,นายอภิชิต ตัณฑสิทธิ์ เจ้าท่าจังหวัดสมุทรสาคร, นายพรเทพ ทองดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สนง.ทรัพยากรชายฝั่งฯ, นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร,และกลุ่มเพื่อน ส.ส.จอมขวัญ ตลอดจนผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.บางกระเจ้า ได้ร่วมกันลงพื้นที่บ้านชายทะเลบางกระเจ้า ม.1 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อนำเสื้อชูชีพ เสริมสร้างความปลอดภัยในการประกอบอาชีพแก่พี่น้องชาวประมงชายฝั่งจำนวน 200 ตัว  ไปมอบให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ตำบลนาโคก กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเลบางกระเจ้า กลุ่มเกษตรกรทำประมงพันท้ายนรสิงห์ กลุ่มเลี้ยงหอยแมลงภู่ บ้านสหกรณ์หมู่ 3-8 ตำบลโคกขาม กลุ่มเกษตรกรเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลกาหลง และเกษตรกรทำประมงพื้นบ้านเรือเล็กทะเลชายฝั่ง โดยในเบื้องต้นนี้ได้จัดมอบเสื้อชูชีพให้กลุ่มละ 30 ตัว และมอบให้สำนักงานเจ้าท่า 10 ตัว สำนักงานประมงจังหวัดอีก 10 ตัว

            ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 3 กล่าวว่า สำหรับการมอบเสื้อชูชีพในครั้งนี้ ก็เพื่อเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยของชาวประมงชายฝั่งที่ต้องออกเรือไปประกอบอาชีพในทะเล และเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นหลังจากมีการประชุมปรึกษาหารือกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 เมษายน 64 ตามความต้องการของชาวประมงชายฝั่ง ที่ต้องการสร้างรายได้จากอาชีพเสริม จากนั้นก็ได้ประสานงานไปยังนายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบราชการ จนสามารถจัดตั้งขึ้นเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเล ได้รับใบอนุญาตใช้พื้นที่เลี้ยงหอยทะเลแล้วจำนวน 117 แปลง  แปลงละ 6 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 696 ไร่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเล ต.บางกระเจ้า 28 แปลง, ต.กาหลง 30 แปลง, ต.นาโคก 40 แปลง, ต.พันท้ายนรสิงห์ 9 แปลง และ ต.โคกขาม 10 แปลง

           จากนั้น ดร.จอมขวัญฯ ส.ส.สมุทรสาคร ได้รับมอบหนังสือร้องเรียนความเดือดร้อนจากตัวแทนชาวประมงกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็ก ทะเลชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของ เรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่และระยะเวลาในการทำการประมง ที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2559  ก่อนที่จะมีการล้อมวงจับเข่าคุยเพื่อรับฟังการสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการจากพี่น้องชาวประมงชายฝั่ง อันจะนำไปสู่การเสนอแนวทางในการแก้ไขต่อไป อาทิเช่น การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ด้วยวิธีการปักเสาไฟฟ้าแทนไม้ไผ่ชะลอคลื่น หรือหินกันแนวคลื่นกระทบฝั่ง โดยชาวบ้านในพื้นที่ชายทะเลบางกระเจ้าเห็นว่า การใช้เสาไฟฟ้านั้นนอกจากจะมีความมั่นคงแข็งแรงแล้ว ยังสามารถเพิ่มพื้นที่ดินเลนให้งอกขึ้นได้จริง อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดขยะในทะเลอีกด้วย  และเรื่องของการขออนุญาตใช้อวนรุนเคย ชนิดโพลีเอสทีลีน ขนาดช่องตาอวน 2×4 มม. แทนการใช้ช่องตาอวนไม่เกิน 2×2 มม. เป็นต้น

      ขณะที่ ส.ส.จอมขวัญ ได้บอกกับพี่น้องชาวประมงชายฝั่งที่สะท้อนปัญหามายังตนเองว่า หลังจากที่รับฟังปัญหาดังกล่าวแล้ว ก็จะนำไปสะท้อนถึงผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขต่อไป ซึ่งเรื่องของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ชายทะเลบางกระเจ้านั้น ทราบว่าขณะนี้กรมเจ้าท่ามีการจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการทำแนวป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งแล้ว ส่วนเรื่องของการปรับใช้ตาอวนตามที่ชาวประมงร้องขอ ก็จะต้องให้ทางรัฐบาลเป็นผู้พิจารณาและอยากให้ชาวประมงใจเย็นๆ เพราะเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กฎหมายของไทยเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงไปถึงกฎหมาย IUU Fishing อีกด้วย

administrator

Related Articles