สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว มอบแว่นสายตายาว

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว มอบแว่นสายตายาว
ช่วยแชร์

        เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยการนำของ นายกปารดา เจียมวิจิตร, นายกผ่านพ้นวินัย รัตนรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการรับเลือกวิรัญ  มหาธนานุสรณ์ , อดีตนายก โรแทเรียนและโรตารีแอนน์  ร่วมกับ สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน, สโมสรโรตารีสมุทรสาคร,สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นสโมสรพื้นที่ 18 และสโมสรโรตารีพื้นที่ใกล้เคียง จัดทำโครงการ “โรตารีมอบแว่นสายตายาว สำหรับผู้สูงอายุปีที่ 6 ” ในพื้นที่ตำบลบ้านแพ้วและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมด้วย ผชภ.ดำรง ศิรโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่ 18 ในการนี้ นางสาวณตฤณ  สุริวงศ์ นายก อบต.บ้านแพ้ว  และคณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่,  สมาชิก อบต.บ้านแพ้ว และ อสม. ก็ได้ช่วยกันเป็นผู้ประสานงาน  อำนวยความสะดวก  พร้อมทั้งจัดลานเอนกประสงค์ของ อบต.บ้านแพ้ว เป็นสถานที่ดำเนินโครงการ อีกทั้งยังมี สโมสรอินเตอร์แร็ควิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว  ชุมชนโรตารีรักบ้านแพ้ว และเยาวชนแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ได้มีส่วนร่วมทำโครงการในครั้งนี้ด้วย

          ขณะที่ผู้สูงอายุและประชาชน 400 กว่าราย ที่มารับมอบแว่นสายตายาว ก็ได้กล่าวขอบคุณ สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน และมวลมิตร ที่ได้นำโครงการดีๆ นี้มามอบให้กับคนบ้านแพ้ว และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำโครงการนี้จนสำเร็จ

administrator

Related Articles