สมุทรสาคร เจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “มหาชัยเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ “สาครบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑

สมุทรสาคร เจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “มหาชัยเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ “สาครบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑
ช่วยแชร์

สมุทรสาคร เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “มหาชัยเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 14 พฤศจิกายน 2565  และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ “สาครบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ ระหว่างวันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2565

administrator

Related Articles