งานบุญสุดยิ่งใหญ่ ครั้งแรกในสมุทรสาคร “วัดปากบ่อ ร่วมกับ 4 อปท.” จัดงาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” 5 – 6 พ.ย.นี้

งานบุญสุดยิ่งใหญ่ ครั้งแรกในสมุทรสาคร “วัดปากบ่อ ร่วมกับ 4 อปท.” จัดงาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” 5 – 6 พ.ย.นี้
ช่วยแชร์

 

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 09 ตุลาคม 2565 ที่ศาลาการเปรียญวัดปากบ่อ ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน วัดปากบ่อ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2565 โดยมีร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ นายทนงศักดิ์ งามกาละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล ในฐานะประธานกรรมการวัดปากบ่อ และ พระครูวิบูลธรรมโกวิท เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ พร้อมกันนี้ก็มีผู้แทนจาก อบจ.สมุทรสาคร อบต.ท่าทราย อบต.บ้านเกาะ อบต.บางกระเจ้า สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้แทนกลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ 4 ตำบลเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารือการเตรียมงาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน วัดปากบ่อ” ครั้งที่ 1 และพิธีทอดถวายผ้าจุลกฐิน แก่พระสงฆ์วัดปากบ่อ ให้เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม และธำรงไว้ซึ่งประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งบรรพกาล

 นายทนงศักดิ์ งามกาละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน วัดปากบ่อ” ครั้งที่ 1 นี้ นับเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานและฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรม มรดกประเพณีอันเก่าแก่ที่ได้ถือปฏิบัติสืบกันมา ในทางพระพุทธศาสนาที่เคยมีมาของชาติไทยเป็นเวลาช้านานให้คงอยู่สืบไป  โดยการถักทอผ้ากฐินนี้ จะเป็นการรวมพลังสามัคคี พลังความศรัทธาของคณะบุคคลหลายฝ่ายในการร่วมกันถักทอผ้ากฐินให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันจำกัด ซึ่งภายในพิธีจะมีทั้งการแห่ขบวนนางพญาฝ้าย เริ่มจากการเก็บฝ้าย – อีดฝ้าย – กรอฝ้าย – ทอฝ้าย ให้เป็นผืนผ้า แล้วนำไปตัดเย็บจีวร ผ้าสังฆาฏิ และผ้าสบง ตามพระวินัยบัญญัติ โดยทุกอย่างต้องสำเร็จให้ทันในวันรุ่งขึ้น แล้วนำไปทอดถวายต่อไป จึงนับได้ว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่งแก่ผู้มีส่วนร่วมกิจกรรมในทุกฝ่าย

         สำหรับกำหนดการ “งานปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน วัดปากบ่อ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 นั้น ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 จะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีฯ ส่วนในวันที่ 6 พฤศจิกายน ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 06.30 น. เป็นพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร เสร็จแล้วมีขบวนแห่ผ้าจุลกฐิน การฟ้อนอำนวยพรรับผ้าจุลกฐิน และการถวายกฐิน (ผ้าจุลกฐิน) ตามลำดับ ในการนี้ก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยกัน

administrator

Related Articles