“โรตารี่” จัดโครงการวันโปลิโอโลก ผ่านกิจกรรมพื้นถิ่น

“โรตารี่” จัดโครงการวันโปลิโอโลก ผ่านกิจกรรมพื้นถิ่น
ช่วยแชร์

        เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายพิรุณโรจน์ นาคคนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานเปิด “โครงการวันโปลิโอโลก” ซึ่งทางสโมสรโรตารี่ ได้จัดขึ้น ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด โดยมี นางสาวปารดา เจียมวิจิตร นายกสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว ในนามของฝ่ายจัดโครงการ ตลอดจนสมาชิกสโมสรโรตารี และเครือข่ายพันธมิตร เข้าร่วมจำนวนมาก

      นางสาวปารดา เจียมวิจิตร นายกสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว กล่าวว่า สำหรับโครงการวันโปลิโอโลก  ได้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ร่วมโครงการ ได้ตระหนักถึงการหมดสิ้นไปของโรคโปลิโอ ผ่านกิจกรรมพื้นถิ่นที่เรียบง่ายและไม่เป็นการยุ่งยากของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการขายเสื้อมือสองเพื่อสมทบทุนไปยังองค์การอนามัยโลกผ่านองค์กรโรตารี การแกะฉลากขวดน้ำเพื่อส่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด และการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ของอำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด และบริษัท ฤตธนา รียูส จำกัด

administrator

Related Articles