งานกระทุ่มแบนเทรดแฟร์’ 64 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

งานกระทุ่มแบนเทรดแฟร์’ 64  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ช่วยแชร์

อำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัด จัดงานกระทุ่มแบนเทรดแฟร์’ 64  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 02 พฤศจิกายน 2565 นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน “กระทุ่มแบนเทรดแฟร์ 64” ณ บริเวณลานกระทุ่มแบน ริมถนนพุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครโดยมีนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากเข้าร่วม

นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า “งานกระทุ่มแบนเทรดแฟร์ 64” ที่จัดขึ้นนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายสินค้าทางการเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนและจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค จากผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภคที่มาออกร้านจำหน่ายสินค้า 112 ราย 150 บูท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานกระทุ่มแบน ริมถนนพุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ขณะที่นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ก็บอกว่า งานกระทุ่มแบนเทรดแฟร์ 64 ที่จัดขึ้นนี้ เป็นงานที่ได้มีการวางแผนไว้ในปีงบประมาณ 2564 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด – 19  จึงได้เลื่อนการจัดงานออกมาในปีนี้ ซึ่งในส่วนของอำเภอกระทุ่มแบน ได้ร่วมกับหลายๆ หน่วยงาน  สนับสนุนตามภารกิจอย่างเต็มกำลัง ทั้งในด้านการจัดงาน การดูแลความพร้อมของสถานที่ การจราจร และการประชาสัมพันธ์ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้มาเที่ยวงานเป็นอย่างดีตลอดการจัดงาน 5 วัน

นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวทิ้งท้ายว่า งานที่จัดขึ้นนี้ ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ อำเภอกระทุ่มแบน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าทางการเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน และพื้นที่อื่นในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการค้าและมีเงินทุนหมุนเวียนภายในจังหวัดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่าง มีเสถียรภาพและยั่งยืนต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP เกษตรกรชาวสวนพืช ผัก ผลไม้ กล้วยไม้ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 150 บูท คอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง และกิจกรรมนาทีทอง นาทีถูก ให้ผู้เข้าชมงานสามารถซื้อสินค้าภายในงานได้ในราคาพิเศษ

administrator

Related Articles