นายก ทม.กระทุ่มแบน ชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง และชมประกวดหนูน้อยนพมาศ

นายก ทม.กระทุ่มแบน ชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง และชมประกวดหนูน้อยนพมาศ
ช่วยแชร์

นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดงานประเพณีลอยกระทง และประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2565 ของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โดยมี นายบพิตร อินทร์สมบัติ รองนายกเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน  สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมดอกกระทุ่ม เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

  นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน กล่าวว่า  เนื่องด้วยประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่มีมาแต่ช้านาน ประกอบกับคนไทยมีความผูกพันกับสายน้ำมาแต่โบราณกาล ทั้งการจับสัตว์น้ำเพื่อประกอบอาชีพและนำมาเป็นอาหารโดยใช้ชีวิตอยู่กับแม่น้ำลำคลองซึ่งเป็นหลักสำคัญ ขณะที่ตามประเพณีที่มีมาแต่โบราณตามความเชื่อที่ว่าการลอยกระทงเป็นการขอขมาต่อแม่คงคาที่ทำให้แม่น้ำลำคลองสกปรกเน่าเหม็นสิ่งเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาที่บรรพชนได้สืบทอดกันมายาวนานเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่ผูกโยงกับการใช้ชีวิตของกลุ่มประชาชนและประเทศชาติมาตั้งแต่สมัยอดีตเป็นการสอนการใช้ชีวิตให้เคารพในสิ่งต่างๆที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดังนั้นทางเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจึงได้เห็นความสำคัญของการจัดงานสืบประเพณีลอยกระทงให้คุณอยู่ต่อไปโดยในปีนี้ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนได้จัดงานลอยกระทง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณวัดดอนไก่ดี ริมแม่น้ำท่าจีน ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมการจัดทำกระทงยักษ์ขนาด 3.5 เมตร เพื่อให้ประชาชนได้ชมความสวยงามและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในการเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง, การแสดง ดนตรีสากลไทย-ลูกทุ่ง และการแสดงต่างๆ จากคณะนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 2 แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ กับ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี  และสีสันจากการประกวดหนูน้อยนพมาศ  จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 4 – 6 ปี ผู้สมัครเข้าร่วมประกวด 14 คน และรุ่นอายุ 7 – 9 ปี มีผู้สมัครเข้าประกวด 8 คน

            นายนิวัฒน์ฯ กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า อย่างไรก็ตาม ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้กลับมาจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงอีกครั้ง  หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ได้งดการจัดเป็นเวลาหลายปี จนปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดได้ระบาดลดลง ทางเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จึงได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565  ซึ่งได้มีการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ จำนวน 2 รุ่น และได้เปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในวันแถลงข่าวนี้ ก็ได้มีการจับหมายเลขลำดับผู้เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ จำนวน 2 รุ่นด้วย

administrator

Related Articles