มหากฐินสามัคคีวัดเกตุมดีฯ 72 ล้าน

มหากฐินสามัคคีวัดเกตุมดีฯ 72 ล้าน
ช่วยแชร์

มหากฐินสามัคคีวัดเกตุมดีฯ 72 ล้าน

เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 พระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นประธานสงฆ์ในพิธีทอดกฐินสามัคคี สร้างองค์พระพุทธเจ้านอน ขนาด 109 เมตร x 35.9 เมตร สร้างองค์พระบรมธาตุเกตุมวดีย์แก้วมรกตสลับสีทอง ครอบชั้นที่ 5 สร้างโรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม ( จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์) และ สร้างอาคารไทยสัจจะญาณวิหารธรรม (สถานที่ปฏิบัติธรรม) ซึ่งจัดขึ้นภายในอุโบสถวัดเกตุมดีศรีวราราม โดยมี ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานมูลนิธิกำลังใจ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย สาธุชน ศิษยานุศิษย์ และผู้ใจบุญใจกุศล ร่วมทอดกฐินสามัคคีในปีนี้กันเป็นจำนวนมาก โดยยอดเงินบริจาคสมทบทุนร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในปีนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,774,654 บาท

 

พระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม กล่าวว่า สำหรับพิธีทอดกฐินสามัคคีที่วัดเกตุมดีศรีวรารามจัดขึ้นนี้ เป็นไปตามประเพณีทางพระพุทธศาสนา มีอานิสงส์ทั้งต่อพระภิกษุและพุทธศาสนิกชน ในปีหนึ่งๆ จะกำหนดให้มีพิธีทอดกฐินในช่วง 1 เดือน หลังจากออกพรรษาแล้ว พระภิกษุที่จะรับกฐินได้ต้องจำพรรษาในวัดตลอด 3 เดือน และมีจำนวนอย่างน้อย 5 รูป ซึ่งพิธีทอดกฐินสามัคคีของวัดเกตุมดีศรีวรารามในปีนี้ ทางพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลจำนวนมากได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อสมทบทุนสร้างองค์พระพุทธเจ้านอน ที่ขณะนี้ทางวัดได้ดำเนินงานในส่วนการก่อสร้างหลักๆ คือ งานก่อสร้างองค์พระพุทธเจ้านอน ขนาด 109 เมตร x 35.9 เมตร และมีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง,การสร้างองค์พระบรมธาตุเกตุมวดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ สมปณิธานที่ตั้งใจถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนาน 5,000 ปีสืบต่อไป

 

โดยองค์พระบรมธาตุเกตุมวดีย์แก้วมรกตสลับสีทองครอบชั้นที่ 5 คาดว่าใช้เวลาอีกไม่นานก็จะสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนยังเพื่อนำไปสมทบทุนในการสร้างโรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม (สมุทรสาคร 2) 5 ชั้น ขนาด 111 เตียง ที่ปัจจุบันได้ดำเนินการสร้างอาคารเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ อีกมากมาย นอจากนี้ยังเพื่อนำไปสร้างอาคารไทยสัจจะญาณวิหารธรรม (สถานที่ปฏิบัติธรรม) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

 

administrator

Related Articles