สมุทรสาครชูแนวคิด “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เนื่องในกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day)

สมุทรสาครชูแนวคิด “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เนื่องในกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day)
ช่วยแชร์

สมุทรสาครชูแนวคิด “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เนื่องในกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day)

เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายณรงค์ รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ภายใต้ชื่อ “Great Food from good soil for better life awareness week” หรือ “ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข” ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา บ้านโต้ล้ง หมู่ที่ 2 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  โดยมีนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน  นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด พัฒนาการอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมอดินอาสา และประชาชนเข้าร่วม

นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า กิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 ที่จัดขึ้นครั้งนี้อยู่ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Great Food from good soil for better life awareness week” หรือ “ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข” เป็นกิจกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกแก่ประชาชนที่ดำเนินกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปี  ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินต่อการดำรงชีพของมนุษย์ และเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก และทรงเผยแผ่องค์ความรู้ และแนวทางในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้พวกเราทุกคนและคนทั่วทั้งโลกได้เห็นถึงความสำคัญของ “ดิน”ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

สำหรับกิจกรรมภายที่จัดขึ้นครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการวันดินโลก โดย สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร, การสาธิตทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน, การสาธิตทำปุ๋ยหมักสูตรพัฒนาที่ดิน น้ำหมักชีวภาพ, การปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร และปลูกหญ้าแฝก, การสาธิตการปลูกข้าว ปล่อยพันธุ์ปลา การปลูกไม้ผลตามแนวทาง “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” รวมถึงนิทรรศการวันดินโลก

 

 

 

 

administrator

Related Articles