วัดหนองนกไข่จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าตาก ด้วยข้าวต้มมัดสามัคคีกว่า 10,000 มัด

วัดหนองนกไข่จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าตาก ด้วยข้าวต้มมัดสามัคคีกว่า 10,000 มัด
ช่วยแชร์

วัดหนองนกไข่จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าตาก ด้วยข้าวต้มมัดสามัคคีกว่า 10,000 มัด

เมื่อเวลา 06.00 น.ของวันที่  28 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทางวัดหนองนกไข่ ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ก็ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสี่ทหารเสือ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณลานพิธีหน้าวัดฯ โดยมีพระครูสาครคุณาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบางยาง เจ้าอาวาสวัดหนองนกไข่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองนกไข่ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนประชาชนที่นับถือองค์พระเจ้าตากสินมหาราช ก็ได้มาเข้าร่วมพิธีในปีนี้กันอย่างเนืองแน่น โดยนอกจากจะมีข้าวต้มมัดสามัคคีกว่า 10,000 มัด ที่ชาวตำบลหนองนกไข่ ได้ร่วมมือร่วมแรงช่วยกันทำก่อนหน้าพิธีบวงสรวง 1 วัน กับไข่ต้มที่เป็นของถวายคู่กันแล้วนั้น ก็ยังมีกระเช้าผลไม้นานาชนิดที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่นำมาถวายแด่องค์พระเจ้าตากสินมหาราชอีกด้วย

ด้วยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีความกล้าหาญกอบกู้เอกราชคืนสู่สยาม หลังรวบรวมกองกำลังเพื่อขับไล่กองทัพพม่าที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในกรุงศรีอยุธยา ภายหลัง การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ทรงทำสงครามตลอดรัชสมัย เพื่อรวบรวมแผ่นดิน ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่าง ๆ ให้เป็นปึกแผ่น ทรงมุ่นมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทรงส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรมและการศึกษา เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวแห่งกรุงธนบุรี เป็น“วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน” และถวายพระราชสมัญญานาม ว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย ผู้กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย

สำหรับพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมกับสี่ทหารเสือ  ทางวัดหนองนกไข่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงพระครูสาครปัญญาคุณ หรือ หลวงพ่อคับ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองนกไข่ ที่เป็นผู้สร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ที่บริเวณหน้าวัด (ตามนิมิตว่าพระองค์ท่านจะมาช่วยสร้างวัด) ตลอดจนยังเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่ ประชาชน ให้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงประเพณีอันดีงามให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติสืบต่อไป โดยในทุกๆ ปี ที่วัดหนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จะมีประเพณีห่อข้าวต้มมัด ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งเมื่อถึงวันที่ 27 ธันวาคมของทุกปี ชาวบ้านจะมาช่วยกันกวนข้าวเหนียวและห่อข้าวต้มมัดเป็นจำนวนมาก  แสดงถึงความรักความสามัคคีกันเหมือนกับข้าวต้มมัด ที่มัดติดกันไว้ และนำไปใช้ในการประกอบพิธีบวงสรวง สักการะดวงพระวิญญาณขององค์พระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่ 28 ธันวาคม หรือ “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” จนกลายเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี สืบต่อกันมากว่า 30 ปีแล้ว

administrator

Related Articles