จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ทน.สมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ทน.สมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566
ช่วยแชร์

จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ทน.สมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

 

เมื่อเวลา 07.00 น.ของวันที่ 01 มกราคม 2566 ที่บริเวณวงเวียนน้ำพุ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทางจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับ เทศบาลนครสมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายไพฑูรย์ มหาชื่น ปลัดจังหวัด นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร(คณะผู้ดำเนินการจัดงาน) และผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครจำนวนมาก ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์จาก 7 วัด รวม 72 รูป

โดยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2566 นี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมในพิธีทุกคน พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง )ได้กล่าวสัมโมชนียคาถา ด้วยพรปีใหม่จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงประธานเนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ตามด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวอวยพรปีใหม่แก่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นจึงได้เป็นการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

administrator

Related Articles