อบจ.สมุทรสาคร ส่งเสริมมรดกโขน และศิลปวัฒนธรรม พานักเรียนชม HANUMAN White Monkey

อบจ.สมุทรสาคร ส่งเสริมมรดกโขน และศิลปวัฒนธรรม พานักเรียนชม HANUMAN White Monkey
ช่วยแชร์

   เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น.ของวันที่ 10 มกราคม 2566 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เซ็นทรัลพลาซามหาชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะครู นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 1,003 คนเข้าร่วม

        นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงมรดก ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชนชาติไทย ตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านศิลปะการแสดงโขน ซึ่งได้ผสมผสานศิลปะการแสดงแบบเดิมร่วมกับเทคนิคที่ทันสมัยด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เกิดความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย

administrator

Related Articles