“บิ๊กป้อม” พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่สมุทรสาคร ติดตามปัญหาและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.สมุทรสาครทั้ง4เขต

“บิ๊กป้อม” พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่สมุทรสาคร ติดตามปัญหาและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.สมุทรสาครทั้ง4เขต
ช่วยแชร์

บิ๊กป้อม” พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่สมุทรสาคร ติดตามปัญหาและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.สมุทรสาครทั้ง4เขต

 

เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น.ของวันที่ 13 มกราคม 2566 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ปัญหาคุณภาพน้ำ และความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  ณ ที่ทำการ อบต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้พบปะพี่น้องประชาชนจากพื้นที่หลายตำบลที่มาให้การต้อนรับ อีกทั้งยังได้เป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่ประชาชนที่มีที่พักอาศัยอยู่ติดชายทะเล ทั้งในตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลโคกขาม ตำบลท่าจีน ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลบางกระเจ้า และ เทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นต้น ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่า จะรีบนำปัญหาทั้งหมดผลักดันเข้าสู่การพิจารณาแก้ไขให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชน ส่วนบางเรื่องที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนมานี้ ก็มีการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้ว โดยทั้งนี้จะเร่งดำเนินการให้ได้ผลสรุปออกมาอย่างรวดเร็วต่อไป

 

  จากนั้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านทรัพยากรน้ำของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมคณะ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้บรรยายข้อมูลโดยรวม ก่อนที่คณะของรองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาดูสภาพที่แท้จริงของความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน และการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งบริเวณลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่าง ยังคงประสบปัญหาด้านน้ำในหลายๆ ด้าน ทั้งน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ชุมชน โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีระดับสูงขึ้น น้ำเค็มรุกล้ำในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง รวมถึงปัญหาที่สำคัญ คือ น้ำเน่าเสีย จึงได้สั่งการให้ สทนช. ประสานและบูรณาการขับเคลื่อนแผนหลักการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในระยะเร่งด่วนและในระยะยาว ทั้งในเรื่องความต้องการใช้น้ำ ปัญหาคุณภาพน้ำและการป้องกันอุทกภัย และให้กรมชลประทาน เร่งดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน ให้แล้วเสร็จในปี 2566 และวางแผนดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในมิติต่างๆ ให้มีความยั่งยืนต่อไป

ด้าน ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช. กล่าวถึงความก้าวหน้าของจังหวัดสมุทรสาคร ในปี 61–65 มีผลการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ จำนวน  348 แห่ง/บ่อ พื้นที่รับประโยชน์ 42,748 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 50,361 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับการป้องกัน 6,343 ไร่ ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งระยะทาง 7,288 เมตร และในแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 66 มีจำนวน 27 โครงการ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว จะสามารถเพิ่มความจุกักเก็บ 1.2 แสน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 3,269 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 7,676 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับการป้องกัน 12,225 ไร่”

ในโอกาสเดียวกันได้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐจังหวัดสมุทรสาครที่4เขต ได้แก่ เขต1 นายวัฒนาแตงมณี นายกอบต.พันท้ายนรสิงห์ เขต2นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาครสาครเขต3 ซึ่งย้ายมาลงเขต2 ส่วนเขต3ได้แก่นางสาวปัญฑารีย์ มั่งมี และเขต4นายภัฏ สุริวงษ์.

 

นายวัฒนา แตงมณี เขต1

นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ เขต2

นางสาวปัญฑารีย์ มั่งมี เขค3

นายภัฏ สุริวงษ์ เขต4

administrator

Related Articles