CPN จับมือภาคเอกชน เปิดโลกธุรกิจแฟรนไชส์ สร้างงานสร้างรายได้ต่อยอดสู่การเป็น “Samutsakhon Model”

CPN จับมือภาคเอกชน เปิดโลกธุรกิจแฟรนไชส์ สร้างงานสร้างรายได้ต่อยอดสู่การเป็น “Samutsakhon Model”
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566  นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทรัพย์สินฯ นางสาวพจนา สุวรรณทวีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการสาขากรุงเทพเขต 1 ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้า จังหวัดสมุทรสาคร นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย พาณิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด แขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำระดับประเทศ และ ตัวแทนธนาคารผู้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ  ร่วมเปิดงาน “งานสัมมนาด้านการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์Business Match” ณ โรงแรม แกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล (สมุทรสาคร)  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พัฒนพล บรรทัดจันทร์ ที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัทบิซิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์ในยุคปัจจุบัน

นางสาวพจนา สุวรรณทวีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการสาขากรุงเทพเขต 1 ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงโอกาสทางการลงทุนสำหรับชาวจังหวัดสมุทรสาคร  ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร, YEC จังหวัดสมุทรสาคร, และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้ และนำเสนอการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ที่คุ้มค่าได้ผลตอบแทนระยะยาวให้กับชาวสมุทรสาคร โดยทางบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง เชิญผู้ประกอบการแฟรนไชน์ชั้นนำระดับประเทศกว่า 20 ราย มาพบกับนักลงทุนในจังหวัด เพื่อให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การเริ่มธุรกิจร่วมกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดสมุทรสาครเติบโตด้วยอีกทางหนึ่ง

สำหรับกิจกรรมภายในงาน นอกจากการเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching)  ระหว่างผู้ประกอบการแฟรนไชส์และผู้สนใจลงทุนแล้ว ทางบริษัทฯได้เตรียมข้อเสนอพิเศษมามอบให้กับท่านที่สนใจเปิดกิจการที่เซ็นทรัล มหาชัย  นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้เชิญ วิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ อาจารย์พัฒนพล บรรทัดจันทร์ ที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด และ  คุณจรรยรักษ์ อมรทวีทรัพย์ ผู้ประกอบการซื้อแฟรนไชน์ Swensen’s  สาขามหาชัย มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนพร้อมด้วยตัวแทนสถาบันการเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบร้านค้าที่จะมาให้คำแนะนำให้กับผู้ที่สนใจภายในงานอีกด้วย ทั้งนี้ก็หวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับชาวสมุทรสาคร พร้อมทั้งสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นโมเดลต้นแบบ “Samutsakhon Model” ขยายผลทางธุรกิจร่วมกันกับศูนย์การค้า ภายใต้การบริหารงานของ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาทั่วประเทศต่อไป

            ขณะที่นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้า จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวด้วยว่า ในนามของหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และYEC จังหวัดสมุทรสาคร  รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกับทาง บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จัดงาน “งานสัมมนาด้านการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ Business Match”  ที่ทางบริษัทฯ  ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการและนักลงทุนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ริเริ่มการจัดงานในครั้งนี้โดยได้เชิญผู้ประกอบการแฟรนไชน์ชั้นนำระดับประเทศ มาพบกับนักลงทุนในจังหวัด เพื่อให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การเริ่มธุรกิจร่วมกันก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดสมุทรสาครเติบโตขึ้นได้ รวมถึงยังจะนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนสำหรับชาวสมุทรสาครได้อีกด้วย
administrator

Related Articles