ทอดผ้าป่าหาทุนซื้ออุปกรณ์แพทย์ห้องผ่าตัด รพ.นครท่าฉลอม

ทอดผ้าป่าหาทุนซื้ออุปกรณ์แพทย์ห้องผ่าตัด รพ.นครท่าฉลอม
ช่วยแชร์

ทอดผ้าป่าหาทุนซื้ออุปกรณ์แพทย์ห้องผ่าตัด รพ.นครท่าฉลอม 

  ชมรมพลังสตรีท่าฉลอมและผู้ใจบุญอีกหลายท่านร่วมกันทอดผ้าป่าสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครท่าฉลอมรวมยอดได้กว่า7ล้านบาท

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 7 มีนาคม 2566  ที่หอประชุมแสงสุขเอี่ยม ชั้น 6โรงพยาบาลนครท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลนครท่าฉลอม โดยมี พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ,นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ. สมุทรสาคร,นายแพทย์ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผอ.รพ.สมุทรสาคร, ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม, นายกุลวัชร หงส์คู อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาคร  ดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน และนางสร้อยเพ็ชร ประธานชมรมพลังสตรีท่าฉลอม ผู้ดำเนินการจัดทอดผาป่าการกุศล ครั้งนี้ พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี

โดยการทอดผ้าสามัคคีครั้งนี้ ทางชมรมพลังสตรีท่าฉลอม ได้ร่วมกับชาวสมุทรสาครร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมทุนทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลนครท่าฉลอมเพื่อใช้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ให้มีเครื่องมืออย่างเพียงพอในการให้บริการประชาชน  โดยยอดเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 7,009,139 บาท สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม

administrator

Related Articles