นักวิ่งกว่า 2000 คน ร่วมเดินวิ่ง สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุศิริราช – สมุทรสาคร

นักวิ่งกว่า 2000 คน ร่วมเดินวิ่ง สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุศิริราช – สมุทรสาคร
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 05.00 น.ของวันที่ 12 มีนาคม 2566 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “เดินวิ่ง ศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช – สมุทรสาคร” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายก อบจ.สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนนักวิ่งใจบุญจากทั่วสารทิศมาร่วมกิจกรรมกว่า 2000 คน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน “เดินวิ่ง ศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช – สมุทรสาคร” นี้ ได้มีขึ้น  เนื่องด้วยปัจจุบันทั่วโลกมีจำนวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น โดยในประเทศไทยก็กำลังก้าวเข้า สู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในโอกาสนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในบทบาทของสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน จึงมีความมุ่งมั่นในการจัดตั้งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุศิริราชขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา สังคมไทยด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์ด้าน สถานที่และงบประมาณ รวมถึงการช่วยเหลือต่างๆ จากชาวจังหวัดสมุทรสาครเป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงถึงพลังของความร่วมมือร่วมใจ ในการจัดตั้งศูนย์บริการที่สมบูรณ์แบบข้างต้น จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชี้นำสังคมครั้งนี้

โดยกิจกรรม “เดิน-วิ่ง ศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช – สมุทรสาคร” จัดขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดสมุทรสาครและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มุ่งเน้นให้ประชาชนใน พื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะให้ความสำคัญ กับการดูแลผู้สูงอายุ จึงมีรางวัลพิเศษนักวิ่งวัยเก๋าสำหรับนักวิ่งที่มีอายุมากที่สุด 10 ลำดับ กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ การเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร และโอกาสอันดีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศในการแข่งขันวิ่งทุกประเภท ขณะที่รายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำไปสมทบทุน เพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชเพิ่มเติม

ด้านนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานเปิดกิจกรรมฯ ก็กล่าวด้วยว่า งาน “เดินวิ่ง ศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช – สมุทรสาคร” นี้ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสออกกำลังกาย นำมาซึ่งสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสุขภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของชาวสมุทรสาคร และประชาชนไทยได้อย่างยั่งยืน

 

administrator

Related Articles