ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครจัด workshop สื่อมวลชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 3 จังหวัด (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครจัด workshop สื่อมวลชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 3 จังหวัด (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี)
ช่วยแชร์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2566 ณ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร ผู้สื่อข่าววิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ออนไลน์ ช่างภาพ อป.มช. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของสื่อมวลชน
โดยสื่อมวลชนจากจังหวัดสมุทรสาครไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม ซึ่งฟาร์มแห่งนี้เกิดจากพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงทราบปัญหาสัตว์ทะเลธรรมชาติในน่านน้ำไทยลดน้อยลงมาก รวมทั้งพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงและปัจจัยอื่นๆ ที่ใช้ในการออกเรือไปจับสัตว์น้ำธรรมชาติในทะเลที่ห่างไกลมีต้นทุนที่สูงขึ้นมาก จนกระทั่งสัตว์น้ำที่จับได้ขายแล้วไม่คุ้มต้นทุน จึงทรงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพสกนิกร โดยมีนายสมภพ พิทยาพันธุ์ นักเกษตรในมูลนิธิฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และได้ศึกษาดูงานตามจุดเรียนรู้ต่างๆของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ได้แก่ จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์ทะเล (การจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกลางแจ้ง) จุดสาธิตการเลี้ยงสาหร่ายทะเล(การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น) จุดสาธิตจุดสาธิตการผลิตเกลือและน้ำทะเลผงธรรมชาติ จุดสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ (ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ) และ จุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์ทะเล (โรงเพาะฟักสัตว์น้ำเค็ม)

จากนั้น ได้เดินทางไปที่แพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย เพื่อศึกษาดูงานการทำธนาคารปูม้า ที่ชาวประมงพื้นฐานในพื้นที่ถ้าหากจับปูไข่นอกกระดองก็จะนำมาอนุบาลที่ธนาคารแห่งนี้เพื่อรอให้จนกว่าแม่ปูม้าเขี่ยไข่ออกจากหน้าท้องแล้วนำไปปล่อยสู่ทะเล ซึ่งคณะสื่อมวลชนสมุทรสาครปล่อยลูกปูม้า ที่บริเวณหาดทรายเม็ดแรก แหลมผักเบี้ย

อีกทั้ง ทางคณะสื่อมวลชนได้เดินทางไปที่ห้องประชุมโรงแรมเมธาวลัย ชะอำ เพื่อรับฟังการบรรยายจากนายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม (รับผิดชอบจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม) และนางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี ในเรื่องของการตลาดและประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การเดินทางในเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ทั้ง 3 จังหวัด จบแล้วได้มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม workshop คิดเส้นทางการท่องเที่ยวและบริการเพื่อเชื่อมโยง 3 จังหวัด (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี) โดยมีผอ.ททท.สมุทรสงคราม ผอ.ททท.เพชรบุรี และท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมเป็น Commentator ให้คำแนะนำ ชี้แนะคลิปที่นำเสนอการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อีกด้วย……//

administrator

Related Articles