เสียงสาคร ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ขึ้นสู่ปีที่ 19