สมุทรสาคร เลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก ประชาชนมารอใช้สิทธิ์อย่างเนืองแน่น

สมุทรสาคร เลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก ประชาชนมารอใช้สิทธิ์อย่างเนืองแน่น
ช่วยแชร์

สมุทรสาคร เลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก ประชาชนมารอใช้สิทธิ์อย่างเนืองแน่น

 

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าที่จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นเวลาเปิดหีบบัตรเลือกตั้งนั้น ก็ปรากฎว่าบรรยากาศโดยรวมทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไว้ตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่น โดยเริ่มจากที่เขตเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อ.เมืองสมุทรสาคร มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ นอกเขตจำนวน  23,064 คน โดยที่นี่มีการอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย  ความสงบเรียบร้อย ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร  มีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับเพื่อให้ประชาชนสอบถามข้อมูล อีกทั้งยังมีป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไว้ชัดเจน  นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าประชาชนได้สวมใส่หน้ากากอนามัยมาเลือกตั้งในครั้งนี้ 100% มีจุดบริการแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันโควิด-19 อีกด้วย

ขณะที่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลนครอ้อมน้อย ซึ่งเป็นย่านอุตสาหกรรมที่มีคนต่างถิ่นเดินทางมาทำงานเป็นจำนวนมากนั้น ก็เป็นไปอย่างคึกคักเช่นเดียวกัน โดยมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เริ่มเปิดหีบบัตร ส่งผลทำให้การจราจรเป็นไปอย่างคับคั่งรถติดยาวไปจนถึงถนนเพชรเกษมไม่ต่างจากผู้ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ โดยในพื้นที่การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้น ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตำรวจ ทหาร และผู้ตรวจของ กกต.มาคอยอำนวยให้ความสะดวกในด้านของการตรวจสอบรายชื่อทั้งจากบนกระดาน และ การสแกนคิวอาร์โค้ต การยืนยันตัวบุคคล และการให้ข้อมูลต่างๆ ที่ประชาชนสงสัยก่อนที่จะเข้าคูหาไปกากบาทใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามเขตและจังหวัดของตนเอง

ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 3 ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว แม้จะมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าน้อยที่สุด แต่ประชาชนก็ตื่นตัวเดินทางมาใช้สิทธิ์ของตนเองตั้งแต่ช่วงเช้า ไม่รอให้ถึงเวลาใกล้ปิดหีบแล้วค่อยมาลงคะแนนเลือกตั้ง

สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าของจังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขต จำนวน 42,196 คน แบ่งเป็นนอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 42,099 คน  ในเขตเลือกตั้ง 97  คน นอกเขตการเลือกตั้งมีการยื่นทางอินเตอร์เน็ต 41,316 คน ยื่น ณ สำนักทะเบียนราษฎร์ 783 คน โดย เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต จำนวน 46 คน ณ ศาลารวมใจข้างที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร และเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต จำนวน 23,064 คน ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร, เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกเขต) จำนวน 16,877 คน ณ เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน และ เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต จำนวน 19 คน  ณ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ และ เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต จำนวน 2,158 คน  ณ บริเวณศาลาประชาคมอำเภอบ้านแพ้ว และเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต จำนวน 32 คน ณ บริเวณศาลาประชาคมอำเภอบ้านแพ้ว เช่นเดียวกัน

ผวจ.สมุทรสาคร มั่นใจเลือกตั้งล่วงหน้าเรียบร้อยไร้ปัญหา ด้าน ผอ.กกต.เผย ประชาชนหนีร้อน แห่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้า

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2566  นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สังเกตการณ์ความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าของจังหวัดสมุทรสาคร ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

โดยบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยก็เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เปิดหีบ  ซึ่งที่นี่มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตล่วงหน้ามากที่สุดจากทั้งหมด 3 เขตเลือกตั้ง มีจำนวนถึง 23,064 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 46 หน่วย แบ่งออกเป็นภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ 11 หน่วย ภาคตะวันออกเฉียวเหนือ 26 หน่วย และภาคเหนือ 9 หน่วย

ด้านนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า  ในส่วนของการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดสมุทรสาครนั้น มีผู้มาลงทะเบียนที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าประมาณ 26,000 คน จากพี่น้องประชาชนทั่วทุกจังหวัดที่เดินทางมาทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร และเมื่อมีการเลือกตั้งขึ้น พี่น้องประชาชนก็จะเดินทางมาใช้สิทธิ์พร้อมๆ กันเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของปัญหาการจราจร จึงต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้บริการเกี่ยวกับปัญหาจราจรเป็นพิเศษ ส่วนเรื่องอื่นๆ ทั้งการจัดการเลือกตั้ง และการดูแลความสงบเรียบร้อย ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง

ขณะที่นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง ผอ.กกต.ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ก็บอกว่า โดยภาพรวมของการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดนั้น ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ส่วนการที่พี่น้องประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันอย่างเนื่องแน่นตั้งแต่ช่วงเช้านั้น ก็อาจจะมาจากการหนีร้อนและต้องการมาใช้สิทธิ์ให้เสร็จสิ้นเพื่อที่จะได้ไปทำธุระอย่างอื่นต่อในวันหยุด

administrator

Related Articles