ประชุมศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้ง พร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุ การรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งฯ

ประชุมศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้ง พร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุ การรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งฯ
ช่วยแชร์

สมุทรสาครประชุมศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้ง พร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุ การรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งฯ
วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งฯ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ นายก อบจ.สมุทรสาคร ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง และเพื่อความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งในครั้งนี้


โดย ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ประธานในที่ประชุมฯ ได้เน้นย้ำและห่วงในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. กว่าจะนับคะแนนเสร็จก็จะใช้เวลาสมควร ฝากให้ไฟฟ้าในพื้นที่เข้าไปดูแล จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างให้กับหน่วยเลือกตั้งทุกแห่งให้เรียบร้อย, ในห้วงของการเลือกตั้งหากมีพายุ ฝนตกลมแรง ขอให้ ปภ. อำเภอ เตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัย การเคลื่อนย้าย การดูแลเก็บรักษาหีบบัตรเพราะหีบบัตรทำจากกระดาษ ให้ศึกษาข้อกฎหมายให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อความถูกต้อง, อีกเรื่องของคือบริเวณปริมณฑลของหน่วยเลือกตั้ง ที่ห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณปริมณฑลของหน่วยเลือกตั้งเด็ดขาด, นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุหากเกิดการชุมนุม การประท้วง เหตุการณ์เฉพาะหน้า อาทิ การปิดสถานที่ราชการ การปิดถนน ภัยธรรมชาติต่างๆ กลุ่มความคิดเห็นต่าง กลุ่มการสร้างสถานการณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีแผนเผชิญเหตุเตรียมรองรับไว้แล้ว โดยได้จัดชุดเฉพาะกิจ ชุดเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งประกอบด้วย ปกครอง ทหาร ตำรวจ อส. กอ.รมน. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการระงับเหตุฯ เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคมนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความมั่นคง ต่อไป.

¤

administrator

Related Articles