ทน.อ้อมน้อยรณรงค์ไม่ขายเสียง

ทน.อ้อมน้อยรณรงค์ไม่ขายเสียง
ช่วยแชร์

ทน.อ้อมน้อย จัดทัพรณรงค์เลือกตั้ง “ชาวอ้อมน้อย ไม่ขายสิทธิ์ ไม่ขายเสียง”

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น.ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ทางเทศบาลนครอ้อมน้อย โดยการนำของนายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลนครอ้อมน้อย ได้ร่วมกันจัดขบวนรณรงค์ “ ชาวอ้อมน้อย ไม่ขายสิทธิ์ ไม่ขายเสียง” โดยได้ออกรณรงค์ตั้งแต่หน้าเทศบาลนครอ้อมน้อย ไปจนถึงถนนเพชรเกษม ก่อนที่จะเข้าไปตามชุมชนต่างๆ ทั่วทั้งพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย บอกว่า การรณรงค์เลือกตั้งในครั้งนี้ ด้วยในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ได้กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ พึงต้องออกไปใช้สิทธิที่ตนเองมีอยู่เพื่อร่วมกันรักษาความเป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้ทางเทศบาลนครอ้อมน้อย ซึ่งถือเป็นพื้นที่ๆ มีประชากรทั้งคนในพื้นที่ และประชากรแฝง หรือผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานและพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ย่านอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นทางเทศบาลฯ จึงได้จัดรณรงค์นี้ขึ้น เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส ไม่ขายสิทธิ์ ไม่ขายเสียง ร่วมกันทำให้พื้นที่อ้อมน้อยเป็นพื้นที่ๆ ปราศจากการทุจริตนั่นเอง

administrator

Related Articles