เปิดคะแนนผลการเลือกตั้งส.ส.สมุทรสาคร(อย่างไม่เป็นทางการ)

เปิดคะแนนผลการเลือกตั้งส.ส.สมุทรสาคร(อย่างไม่เป็นทางการ)
ช่วยแชร์

สมุทรสาครใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยรวมกว่า 78 % พลิกโฉมการเมืองหน้าใหม่ “ก้าวไกล” กวาดเรียบ “แลนด์สไลด์” ทั้งพรรคที่ชอบ และ คนที่ใช่

ตามที่ กกต.ได้ประกาศให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. มีการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ พร้อมกันทั่วประเทศนั้น สำหรับในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมแล้วการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี แม้จะมีอุปสรรคบ้างจากสภาพฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงของการนับคะแนน ส่วนเรื่องร้องเรียนก็มีเข้ามาบ้าง แต่อยู่ในระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงของ กตต.จังหวัดสมุทรสาคร ขณะที่ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา  ซึ่งผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้งแบบบัญชีรายชื่อ และ แบบแบ่งเขต อย่างไม่เป็นทางการ ที่ออกมาแล้วนั้น ก็ทำให้เกิดปรากฎการณ์แลนด์สไลด์ครั้งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร และได้ผู้สมัครหน้าใหม่ทั้งหมด ถือเป็นการพลิกโฉมทางการเมืองครั้งสำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรสาคร แบบแบ่งเขต (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยเรียงตามลำดับคะแนน (ที่มาข้อมูลคะแนนจาก กตต.)

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม  เบอร์ 9 พรรคก้าวไกล 45,545 คะแนน , นายวัฒนา แตงมณี เบอร์ 1 พรรคพลังประชารัฐ 29,792 คะแนน,นายอุดม กันม่วง เบอร์ 3 พรรคเพื่อไทย 16,560 คะแนน,นายสมเกียรติ ปิ่นเจริญ เบอร์ 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ 9,221 คะแนน, นายชวพล วัฒนพรมงคล  เบอร์ 5 พรรคประชาธิปัตย์ 6,867 คะแนน,นายบรรพต อินคชสาร เบอร์ 8 พรรคเสรีรวมไทย 834 คะแนน,นายยุทธศิลป์ มณีไพโรจน์ เบอร์ 4 พรรคไทยสร้างไทย 765 คะแนน,นางสาวธชย สำลี เบอร์ 7 พรรคภูมิใจไทย 575 คะแนน,นายรัฐภูมิ อัศววิริยวงศ์ เบอร์ 6 พรรคไทยภักดี 492 คะแนน และ นายสุรศักดิ์ สำราญ เบอร์ 10 พรรคคลองไทย 149 คะแนน โดยในเขตเลือกตั้งที่ 1  มีผู้มาใช้สิทธิ์ 117,393 คน คิดเป็น 77.69 %

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายศิริโรจน์ ธนิกกุล  เบอร์ 9 พรรคก้าวไกล 46,896 คะแนน , นายบุญมี นิลถนอม เบอร์ 3 พรรคเพื่อไทย 22,370 คะแนน,นายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด เบอร์ 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ 15,717 คะแนน,นางสาวปัญฑารีย์ มั่งมี พรรคพลังประชารัฐ 15,257 คะแนน,นายธนวัฒน์ ทองโต เบอร์ 5 พรรคประชาธิปัตย์  3,274 คะแนน,นายรติพงษ์ ภู่มาลี เบอร์ 7 พรรคภูมิใจไทย 1,335 คะแนน,นายอานนท์ งามดอกไม้ เบอร์ 8 พรรคเสรีรวมไทย 1,129 คะแนน,นายสุประเสริฐ ชาวบ้านเกาะ เบอร์ 4 พรรคไทยสร้างไทย 502 คะแนน,นายอรรถพล อัศวีนานนท์ เบอร์ 6 พรรคไทยภักดี 372 คะแนน และ นายชัยภัทร สุวรรณรัตน์ เบอร์ 10 พรรคคลองไทย 142 คะแนน โดยในเขตเลือกตั้งที่ 2  มีผู้มาใช้สิทธิ์ 112,851 คน คิดเป็น 77.81 %

 

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย เบอร์ 9 พรรคก้าวไกล 37,511 คะแนน , นายปัญญา ชวนบุญ เบอร์ 7 พรรคภูมิใจไทย 29,986 คะแนน, นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พรรคพลังประชารัฐ  20,527 คะแนน,นายประยงค์ นอบน้อม เบอร์ 3 พรรคเพื่อไทย  13,008 คะแนน,นายศรายุทธ ศรีนิเวศน์ เบอร์ 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ 6,697 คะแนน,นายนิติรัฐ สุนทรวร เบอร์ 5 พรรคประชาธิปัตย์  2,113คะแนน,นายทองคำ หลวงเปลี่ยว  เบอร์ 4 พรรคไทยสร้างไทย 1,7048คะแนน,นายภัคภณ เล็กท่าไม้ เบอร์ 8 พรรคเสรีรวมไทย 629คะแนน และ นายพีรภาส พิศอาต เบอร์ 6 พรรคไทยภักดี 404 คะแนน  โดยในเขตเลือกตั้งที่ 3  มีผู้มาใช้สิทธิ์ 150,276 คน คิดเป็น 79.65%

ขณะที่คะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 3 อันดับแรก เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรคก้าวไกล 59,147 , พรรคเพื่อไทย 22,082 คะแนน และ พรรครวมไทยสร้างชาติ 16,049 คะแนน , เขตเลือกตั้งที่ 2 พรรคก้าวไกล 58.312 , พรรคเพื่อไทย 23,821 คะแนน และ พรรครวมไทยสร้างชาติ 14,673 คะแนน , ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 3 พรรคก้าวไกล 54,616 , พรรคเพื่อไทย 21,582 คะแนน และ พรรครวมไทยสร้างชาติ 15,458 คะแนน

administrator

Related Articles