อบจ.สมุทรสาคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ในตำบลท่าทราย

อบจ.สมุทรสาคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ในตำบลท่าทราย
ช่วยแชร์

สร้างสนามกีฬาท่าทราย

อบจ.สมุทรสาคร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ในตำบลท่าทราย

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ ตำบลท่าทราย ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารอเนกประสงค์โดมแดง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร นายเรืองฤทธิ์ อุบลไทร นายก อบต.ท่าทราย นายถาวร สุทธิกิตติวรกุล ปลัด อบจ.สมุทรสาคร นายประสิทธิ์ จุ่นขจร พร้อมสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร หัวหน้าฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าทราย ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่นี้ ได้เข้าร่วมเวทีฯ ดังกล่าว เพื่อแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีสนามกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบและดูแล จำนวน 1 แห่ง คือ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯสมุทรสาคร เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 33.6 ตาราง วา ซึ่งเปิดให้บริการลู่วิ่ง สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล ลานแอโรบิก และ อาคารออกกำลังกาย (ฟิตเนส) มีประชาชนเข้าใช้บริการประมาณ 400 – 500 คน ต่อวัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ สำหรับประชาชนที่รักในการออกกำลังกาย ประกอบกับสนามกีฬาแห่งนี้ได้ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่แล้ว จึงไม่สามารถก่อสร้างสนามกีฬาประเภทอื่นได้อีก ทั้งนี้ทาง อบจ.สมุทรสาคร จึงได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ เป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สค.219 (บางส่วน) ในตำบลท่าทราย เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ 80 ตารางวา เพื่อดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาตามโครงการ “Green Samutsakhon” สวนสร้างสุข สนามสร้างฝัน สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ซึ่งเป็นการก่อสร้างสนามกีฬาที่แตกต่างจากสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร โดยจะมีสนามกีฬาฟุตซอล สนามกีฬาเอ็กซ์ตรีม ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน รวมถึงพื้นที่เดินเพื่อสุขภาพ ให้บริการสาธารณะด้านกีฬากับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครได้ทุกกลุ่มตามช่วงวัย  นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างอาคารสาธารณภัยที่ให้บริการประชาชนทั้งในเขตชุมชนท่าทรายและบริเวณใกล้เคียงได้อย่างทันท่วงที กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือสาธารณภัยอื่น ๆ เนื่องจากศูนย์เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ในตำบลโคกขาม ที่ห่างไกลจากชุมชนเมือง

ขณะที่ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มาแสดงความคิดเห็นนั้น ต่างก็บอกว่าเห็นด้วยกับการสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ในพื้นที่ราชพัสดุ เพราะจะเป็นการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงของพี่น้องประชาชน แต่เห็นว่ายังมีกีฬาบางประเภทที่อยากจะให้เติมเต็มเข้าไปด้วย เช่น กีฬาว่ายน้ำ และ กีฬาเทนนิส เป็นต้น.

 

administrator

Related Articles