3ว่าที่ ส.ส. สมุทรสาคร พรรคก้าวไกลพร้อมรับใช้ประชาชน

3ว่าที่ ส.ส. สมุทรสาคร พรรคก้าวไกลพร้อมรับใช้ประชาชน
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ที่ร้านครัวข้าวหอม ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาครว่าที่ ส.ส.สมุทรสาครทั้ง 3 เขตจากพรรคก้าวไกล ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสมุทรสาครเป็นครั้งแรก หลังได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ถึงทิศทางการทำงานที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายของพรรค รวมทั้งการประสานการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่สมุทรสาคร เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนชาวสมุทรสาครทั้ง 3 เขต

โดยว่าที่ ส.ส.เขต 1 คือ นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม กล่าวว่าขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาครที่ให้ความไว้วางใจให้โอกาสพวกเราทั้งสามคนเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนเป็นปรากฏการใหม่ทางการเมืองที่ได้รับจากหัวคะแนนธรรมชาติ ถือว่าเป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชน  ด้านนายศิริโรจน์ ธนิกกุล ว่าที่ส.ส.เขต2 กล่าวว่าก่อนอื่นขอขอบคุณพรรคก้าวไกลที่ให้โอกาสลงสมัครในเขตบ้านเกิดขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนและขอขอบคุณทีมงานเขตและทีมจังหวัดทุกคนที่ทำงานกันมาอย่างเต็มที่ตลอดเวลาก่อนเลือกตั้ง ด้านนายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย ว่าที่ส.ส.สมุทรสาครเขต3กล่าวว่า ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เลือกพวกเราด้วยคะแนนที่ถล่มทลายจะขอทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนทุกๆคนอย่างเต็มที่ต่อไป

โดยว่าที่ส.ส.สมุทรสาครทั้งสามคนร่วมกันกล่าวว่าหลังจากรู้ผลจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ก็ได้ลงพื้นที่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนในแต่ละเขตกันไปแล้ว และขอยืนยันว่าพร้อมจะทำงานรับใช้ชาวสมุทรสาครอย่างเต็มความสามารถแม้ในช่วงที่รอ ทาง กกต. ประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ ก็จะเดินหน้าทำงานไปเรื่อยๆเพราะถือว่าประชาชนได้รับรองพวกตนแล้ว เช่น จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในปัญหาที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน รวมทั้งมีการพูดคุย รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนตามแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งปรากฏว่า มีหลายคนได้ฝากเรื่องให้ช่วยแก้ไขไว้เป็นจำนวนมาก

โดยนายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม ว่าที่ส.ส.เขต1 กล่าวว่าเรื่องแรกที่อยากจะทำคือแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงให้ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ ซึ่งก่อนจะเลือกตั้งนั้นตนเองก็ได้มีโอกาสพบปะกับทางชาวประมงบ้างก็พอจะทราบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ พรก.การประมง พ.ศ.2558 ที่ทำให้การประกอบอาชีพนี้ไม่ได้รับความสะดวกทำให้พี่น้องชาวประมงหมดเนื้อหมดตัวไปเป็นจำนวนมาก

ด้านนายศิริโรจน์ ธนิกกุลว่าที่ส.ส.เขต 2 กล่าวว่ามีปัญหาหลายเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้ามา ทั้งถนนหนทาง ไฟฟ้า น้ำประปา รวมทั้งเรื่องของแรงงาน ซึ่งถ้าหากพรรคก้าวไกลได้จัดตั้งเป็นรัฐบาลก็จะผลักดันเรื่องนโยบายค่าแรง 450 บาท ซึ่งตนมองว่าตัวเลขนี้ไม่ใช่จำนวนที่เกินจริง รวมทั้งสวัสดิการแรงงานของแรงงานในสถานประกอบการ และกลุ่มผู้ทำอาชีพไรเดอร์ก็ต้องได้รับโอกาสเช่นเดียวกัน อีกทั้งเรื่องของเสรีทรงผม ที่แม้ว่ากฎกระทรวงจะไม่บังคับ แต่ก็ยังเปิดช่องให้แต่ละโรงเรียนวางกฎเกณฑ์ของทางโรงเรียนเองได้

และนายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย ว่าที่ส.ส.เขต 3 กล่าวว่าเรื่องแรกที่จะทำ คือ ความปลอดภัยบนถนนพระราม2 ในระหว่างการก่อสร้างโครงการต่างๆ และการหาวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วมบนถนนพระรามสองที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้เส้นทาง โดยเฉพาะเวลานี้ที่กำลังเข้าสู้ฤดูฝน

 

ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นเพียงบางส่วนที่ว่าที่ ส.ส.ทั้ง3 คนวางแผนเดินหน้า แต่ว่าการทำงานนั้นก็จะขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับนโยบายของพรรคทั้ง 300 กว่าข้อ ที่จะครอบคลุมการดูแลคนทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต รวมทั้งการปลดล็อกท้องถิ่น การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งพวกตนได้วางแผนเข้าหารือกับผู้บริหารท้องถิ่น และหน่วยงานในระดับจังหวัดด้วย ซึ่งหากปัญหาไหนต้องรอการแก้ไขในระดับนโยบายก็อาจช้าหน่อย แต่หากปัญหาไหนจัดการได้ในระดับจังหวัดก็จะทำได้อย่างเร่งด่วน

สำหรับการเข้าถึงประชาชนนั้น ได้มีการวางแผนกันไว้แล้วทั้งการลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียน พูดคุยกับประชาชนด้วยตนเอง และการสร้างแพลตฟอร์มต่างๆขึ้นมา เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ในทุกกลุ่มวัย ซึ่งตอนนี้รอเพียง กกต.ประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ เชื่อว่าสมุทรสาครจะเห็นความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา แก้ปัญหาให้กับประชาชนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาล.

 

ประวัติของว่าที่ส.ส.สมุทรสาครทั้ง3เขต

เขต 1 นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม หรือฟลิ้น เกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2537 เป็นศิษย์เก่าชั้นประถม ร.ร.สมฤดีสมุทรสาคร และมัธยม ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็นผู้จัดการรณรงค์การเมือง คณะก้าวหน้า แคมเปญ “ขอคนละชื่อปลดล็อกท้องถิ่น”, อดีตทีมผู้ช่วยของนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า รวมถึงเป็นอดีตทีมสื่อสาร พรรคก้าวไกล และอดีตทีมผู้ช่วยของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ล่าสุดเป็นโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.ประมง พ.ศ. 2558

 

 

 

เขต 2 นายศิริโรจน์ ธนิกกุล หรือเจ เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 เป็นศิษย์เก่าชั้นประถม ร.ร.บ้านดอนไก่ดี และมัธยมจากรั้วน้ำเงิน-เหลือง ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา เคยเป็นเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และเป็นคณะทำงานพรรคก้าวไกล จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 

 

 

เขต 3 นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย หรือครูสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2538 เป็นศิษย์เก่าชั้นประถม ร.ร.สมฤดีสมุทรสาคร และมัธยม ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เคยเป็นครู ร.ร.ทำนบแพ้ว, ร.ร.สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร, ร.ร.วัดใหญ่จอมปราสาท รวมถึงเป็นอดีตผู้ช่วยดำเนินงานสภาผู้แทนราษฎร, คณะทำงานพรรคก้าวไกลสมุทรสาคร และคณะก้าวหน้าสมุทรสาคร และยังเป็นที่ปรึกษาของนาย ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

administrator

Related Articles