งาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสาครกว่า 70 แห่งยกขบวนร่วมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ

งาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสาครกว่า 70 แห่งยกขบวนร่วมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ
ช่วยแชร์

งาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสาครกว่า 70 แห่งยกขบวนร่วมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยดร.อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร  นางสายเพชร จังกาจิตต์  ประชาสัมพันธ์จังหวัด  นายกุณสมบัติ ศิริสมบัติ ประมงจังหวัด นายณัฐวุฒิ  เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าว คณะกรรมการหอการค้า  กลุ่ม YEC หอการค้าสมุทรสาคร และสื่อมวลชน เข้าร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ธุรกิจแช่เยือกแข็ง  ธุรกิจต่อเนื่องและแปรรูปสินค้าประมง  ธุรกิจแปรรูปผลไม้  ธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออก ของจังหวัดสมุทรสาคร ที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจราจรธุรกิจ ภายในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 กว่า 70 แห่ง โดยมี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการจัดงานโดย ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทย

ในส่วนของผู้ประกอบกิจการจังหวัดสมุทรสาครที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้ากว่า 70 บริษัท อาทิ บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด, บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด, บริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จำกัด, บริษัท ชัยจินดา ซีฟู๊ด จำกัด, บริษัท สมายล์ ฮาร์ทฟุ๊ดส์ จำกัด, บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด, บริษัท เค-เฟรช จำกัด, บริษัท ลัคกี้ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จำกัด, บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด, บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด เป็นต้น, บริษัท โคฟี่ จำกัด และบริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์ เป็นต้น

สำหรับ งานแสดงสินค้าอาหาร 2566 “THAIFEX – ANUGA ASIA 2023” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย  Koelnmesse และมีหน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในประเทศได้ทราบถึงศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหาร เทคโนโลยีและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารของไทย และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้สินค้าไทย และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร เทคโนโลยีและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารในเอเชีย  ซึ่ง งานแสดงสินค้าอาหาร 2566 “THAIFEX – ANUGA ASIA 2023” มีบริษัทเข้าร่วมเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,700 บริษัท ทั้งในประเทศไทยและมีบริษัทจากต่างประเทศเข้าร่วม 41 ประเทศ อาทิ เอเชียตะวันออก อาเซียน ยุโรป สหรัฐอเมริกา ลาตินอเมริกา แอฟริกา เป็นต้น.

administrator

Related Articles