สสว.จับมือ สอท.จัดกิจกรรม Roadshow อุตสาหกรรมการแพทย์และดิจิทัลสู่คู่ค้าภาครัฐ 2566

สสว.จับมือ สอท.จัดกิจกรรม Roadshow อุตสาหกรรมการแพทย์และดิจิทัลสู่คู่ค้าภาครัฐ 2566
ช่วยแชร์

สสว.จับมือ สอท.จัดกิจกรรม Roadshow อุตสาหกรรมการแพทย์และดิจิทัลสู่คู่ค้าภาครัฐ 2566 

ที่ห้องประชุมแกรนด์นรสิงห์ โรงแรม แกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล จังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Roadshow อุตสาหกรรมการแพทย์และดิจิทัลสู่คู่ค้าภาครัฐ 2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ Thai SME GP ครั้งที่ 4 โดยมี ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองประธานสถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  นายวชิระ แก้วกอ  รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   ดร.อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บริหารของหน่วยงานเครือข่ายของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ ผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และผู้บริหารโรงพยาบาล  เข้าร่วมงาน ในการนี้ก็มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และดิจิทัล ร่วมออกบูธกว่า 40 บริษัท

ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองประธานสถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   กล่าวว่า การจัดโครงการ Thai SME GP ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4  ซึ่งได้ตั้งเป้าหมาย ในการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs สู่การเป็นคู่ค้ากับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรขนาดใหญ่ในภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเรื่องสำคัญต่างๆ เช่น การพัฒนาแผนธุรกิจให้ตรงกับรูปแบบธุรกิจในปัจจุบัน, การสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงิน,สร้างความตระหนักและความเข้าใจในมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ และการสนับสนุนเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดทุนวิจัย/นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ และยังมุ่งเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขยายช่องทางการขายให้มากขึ้น โดยเฉพาะกับคู่ค้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชนในส่วนของภูมิภาค ผ่านกิจกรรม Roadshow เชื่อมโยงคู่ค้าใน 6 จังหวัดพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญทั่วประเทศ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, สงขลา, กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรสาคร

ขณะที่ในส่วนของ “กิจกรรม Roadshow อุตสาหกรรมการแพทย์และดิจิทัลสู่คู่ค้าภาครัฐ 2566” สัญจรที่จังหวัดสมุทรสาครครั้งนี้ ก็ได้นำผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และดิจิทัลกว่า 40 บริษัทจากทั่วภูมิภาคนำเสนอสินค้าและบริการให้กับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงกับคู่ค้าภาครัฐและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการ Thai SMEs GP ปี 2566 ซึ่งจะเป็นหนึ่งในกลไก ที่สำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้เพิ่มขึ้น ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ สสว. ในการพัฒนาส่งเสริม ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ต่อไป

administrator

Related Articles