สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 พุ่งสูง รอง ผวจ.สั่ง สสจ.คุมเข้ม 608 และแรงงาน

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 พุ่งสูง รอง ผวจ.สั่ง สสจ.คุมเข้ม 608 และแรงงาน
ช่วยแชร์

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 พุ่งสูง รอง ผวจ.สั่ง สสจ.คุมเข้ม 608 และแรงงาน

ที่ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ  ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีนายกองเอกอาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม

สำหรับวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สมุทรสาครเริ่มมากขึ้น ตอนนี้เฉลี่ยพบผู้ติดเชื้อวันละประมาณ 700 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรงเมื่อรับยาก็สามารถกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านได้ 3 – 5 วัน ส่วนผู้ที่มีอาการจนทางโรงพยาบาลต้องรับตัวไว้ในการดูแลอย่างใกล้ชิดจะอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีโรคร่วม คือ เป็นโรคอื่นอยู่แล้วและมีการติดเชื้อโควิดเพิ่มนั่นเอง  ซึ่งทางโรงพยาบาลทุกแห่งในสมุทรสาครได้มีการขยายเตียงเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อเพิ่ม ซึ่งขณะนี้ยังเพียงพอต่อการรองรับได้  ขณะที่อัตราครองเตียงอยู่ที่ร้อยละ 60  ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลประมาณวันละ 120 ราย  ผู้ป่วยสีเหลือง และแดงกำลังเพิ่มมากขึ้น ส่วนผู้เสียชีวิตนั้น ในเดือนเมษายน มี 2 ราย เดือนพฤษภาคม เสียชีวิตแล้ว 14 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ กลุ่ม 608 มีโรคประจำตัว เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง หัวใจหลอดเลือด หรือเป็นผู้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือ ฉีดวัคซีนไม่เป็นไปตามระบบ หรือห่างเกิน 6 เดือน

ด้านนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวย้ำว่า ที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเราสามารถวางแผนและผ่านพ้นมาได้เป็นอย่างดี ส่วนสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ การติดเชื้อโควิด 19 แม้อาการจะไม่รุนแรงอย่างที่ผ่านมา แต่เรื่องของการแพร่ระบาดก็กำลังสูงขึ้น ดังนั้นเรื่องของการเฝ้าระวังและการเตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะต้องมีการวางแผนรับมือกับการแพร่ระบาดที่จะเกิดขึ้นทั้งในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง เพราะบทเรียนในครั้งที่ผ่านมาทำให้เห็นว่า เมื่อเกิดการระบาดของโรคขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งที่เตียงในโรงพยาบาลของจังหวัดสมุทรสาครไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ติดเชื้อ ก็เนื่องมาจากมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นเขตพื้นที่ติดต่อกันนั้น เดินทางมาเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนในสมุทรสาครตามสิทธิของการรักษาฯ

นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในกลุ่มเปราะบาง หรือ 608 ที่สามารถติดเชื้อโควิด 19 ได้ง่ายและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจนนำไปสู่อาการที่รุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ ส่วนอีกกลุ่มคือ กลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการเป็นกลุ่มที่สามารถแพร่เชื้อสู่กันได้อย่างรวดเร็วเพราะอยู่ร่วมกันจำนวนมาก เมื่อเกิดการติดเชื้อในโรงงานก็อาจจะนำเชื้อไปแพร่ต่อในครอบครัวหรือชุมชนจนขยายเป็นวงกว้างได้ ดังนั้นจึงขอให้มีการแจ้งไปยังท้องที่ท้องถิ่น อสม.ให้รณรงค์มาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มข้น รวมทั้งการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีโรคประจำตัว สถานที่ที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน โรงเรียน สถานประกอบการ ต้องใช้มาตรการป้องกันที่เข้มงวด และต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุให้พร้อม เพราะมาตรการที่เคยใช้สามารถระงับการแพร่ระบาดได้ และขอให้ประชาชนเฝ้าระวังดูแลสุขภาพ ป้องกันการติดเชื้อในครัวเรือน หากสงสัยว่าตนเองมีอาการที่อาจจะติดเชื้อโควิด19 นั้น ก็ขอให้ตรวจหาเชื้อแล้วทำการรักษาพร้อมกับ กักตัวอยู่บ้านทันที จนกว่าจะหายเป็นปกติ

administrator

Related Articles