นายก อบจ.สมุทรสาคร มอบห่วงอะลูมิเนียมกว่า 100 กก.จัดทำขาเทียม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

นายก อบจ.สมุทรสาคร มอบห่วงอะลูมิเนียมกว่า 100 กก.จัดทำขาเทียม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
ช่วยแชร์

        เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร และคณะ ได้ร่วมกันมอบห่วงอะลูมิเนียมจำนวน 70 กิโลกรัม,ฝาห่วงน้ำดื่ม  25.2 กิโลกรัม,ฝาวัคซีน 2.8 กิโลกรัม และ ฝากระป๋อง  4.9 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 102.9 กิโลกรัม ให้แก่ ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เพื่อนำไปใช้ทำขาเทียมมอบให้แก่ผู้พิการขาขาดต่อไป

           นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้เคยจัดรับบริจาคห่วงอะลูมิเนียมจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี โดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยนิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์ประธานจัดตั้งมูลนิธิฯ นั้น ต่อมาแม้การดำเนินโครงการดังกล่าวจะยุติไปแล้ว  แต่ก็ยังคงมีพี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร นำห่วงอะลูมิเนียมและวัสดุที่สามารถนำไปทำขาเทียมได้มามอบให้กับ อบจ.สมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในปีนี้เป็นวาระโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทาง อบจ.สมุทรสาคร จึงได้นำห่วงอะลูมิเนียมและวัสดุอื่นๆ ที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมดรวมกว่า 100 กิโลกรัม ไปมอบให้แก่กรมควบคุมมลพิษเพื่อนำไปทำขาเทียมมอบแก่ผู้พิการขาขาดทำให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อีกด้วย

            นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า สำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการบริจาคห่วงอะลูมิเนียม หรือวัสดุที่นำไปใช้ทำเป็นขาเทียมได้นั้น ก็ยังคงนำมาบริจาคได้ที่ อบจ.สมุทรสาคร ในวันและเวลาราชการเหมือนเดิม

administrator

Related Articles