อบจ.สมุทรสาคร ปลูกสนประดิพัทธ์ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

อบจ.สมุทรสาคร ปลูกสนประดิพัทธ์ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ช่วยแชร์

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) สมุทรสาคร และ อาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สมุทรสาคร เข้าร่วม โดยในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบต้นสนประดิพัทธ์ให้แก่ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าร่วม จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันปลูกต้นสนประดิพัทธ์จำนวน 100 ต้นลงในแปลงดิน โดยต้นสนประดิพัทธ์นี้เป็นต้นไม้ที่เหมาะต่อการปลูกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากทนแดดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สามารถเป็นกำแพงธรรมชาติ ป้องกันแรงลม ช่วยกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สามารถบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนได้ สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ดินเค็มหรือพื้นที่ใกล้ทะเลได้ดี อีกทั้งรากของต้นสนประดิพัทธ์ยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารและความชุ่มชื่น ให้กับพื้นดินได้ดี

           นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จัดขึ้นนี้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้ “วันวิสาขบูชา” เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เนื่องด้วยอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน เป็นระยะเริ่มต้นของฤดูฝน ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกสามารถตั้งตัวเจริญเติบโตได้ดี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติและการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศไทย  เพื่อปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

administrator

Related Articles